WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Røstadbakken

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Røstadbakken
Røstadbakken
Årbok for
Strinda historielag
2007
Sidetall 17
Forfatter Asbjørn G. Johansen
Overskrift Røstadbakken, den gang da
3 stikkord Hytter
friluftsliv
Røstadbakken

Historien om Røstadbakken, den gang da ble beskrevet av Asbjørn G. Johansen i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2007.

Artikkelen er på 17 sider. Den omtaler 128 bruksnummer ved Røstadbakken vest for Jonsvatnet som fra 1920 ble bebygd med hytter.

16 fotos og 2 kart er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]


Røstadbakken ble eget bruk i 1795 etter at det tidligere lå under Ranheim Vestre.

Det var hoffagentinne Sommer som skjøtet bruket til Peder Olsen. Hans sønn Ole Pedersen overtok bruket i 1823. I 1848 kjøpte han Seteråsen som i 1811 var fradelt fra Røstad. Røstadbakken og Seteråsen ble nå ett fells bruk.

Ole Pedersens sønn Peder Olsen (1823- ) overtok gården i 1861. Han var gift med Jonetta Eriksdatter ( 1844- ). Peder Olsen solgte gården i 1881 til Peder Pedersen Hånåen.

I 1909 blir Røstadbakken solgt til snekker Odin Berg. I 1914 ble Gunnar Olsen Kjøsnes eier. I 1917 kjøpte Gustav Alstad. I 1919 kjøpte Bernhard Bækken og Ivar Vassæter.

Siden 1920 ble mer enn 100 hytter bygd på gårdens eiendom.

Se også