WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Ranheim Nedre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Ranheim nedre
Skisse av Henrik Mathiesen 1887
Ranheim nedre bak i bildet
Ranheim fabrikker
Widerøes flyfoto 1953
Ranheim Nedre gnr 24 bnr 1, hørte Bakke kloster til fra gammel tid, men var allerede i 1661 i privat eie, idet den da er opført som Kasper Kristofersen Schøllers eiendom. Efter ham var hans svigersønn Peter Madtzen Hjort eier av gården. Den som dernæst finnes anført som eier er oberstløitnant Tolluf Schonberg. Han bodde på Bremsnes i Nordmør og finnes nevnt som eier i 1706, idet han da utstedte bykselbrev på denne gård til Siur Tollefsen på Ranum. Bykselbrevet er datert Kipervik i Bremsnes.

Schonberg var eier til 1725. Da makeskiftet han nedre Ranum bort til assessor Peter Høyer mot to gårder som hørte Høyer til, hvorav den ene på Nordmør og den andre i Ørlandet. Efter assessor Peter Høyer blev sønnen Marcus Nissen Høyer eier. Efter hans død 1662 blev gården solgt til Paul Jonssen, visstnok den samme som nogen år senere blev eier av Ranheim Østre. Da han i 1766 kjøpte østre Ranum, overdrog han nedre Ranum til stedsønnen Sivert Anderssen. Dennes enke Berit Hansdtr. blev i 1773 gift med Nils Olsen Skjenstad, som derved blev eier av gården. Det var han som flyttet nedre Ranheims husbygninger fra ”Tofta”, det sted hvor de før hadde stått sammen med østre Ranheims, og til den plass hvor gårdens hus nu står.

Det er vel fra den tid gårdens navn blev forandret fra øvre til nedre Ranum. Det er den nuværende sidebygningen på gården som dengang blev flyttet ned fra Tofta, hvor den visstnok hadde stått i Iang tid for flytningen. Den er således svært gammel og var av gammel stil. For nogen år siden, efter at Ranheims fabrikker kjøpte gården blev den ombygget og helt forandret. Fra 1807 blev Nils Skjenstads stedsonn Bersvend Pedersen eier. Han makeskiftet i 1815 nedre Ranum bort mot gården Torp i Malvik som tilhørte grev Fredrik Trampe. Torp var en større gård; men grev Trampe syntes vel den lå for langt fra byen, etterat han var blitt stiftamtmann og til stadighet hadde sitt arbeide der.

Den gamle stuebygningen på nedre Ranum gikk fra den tid ofte under navnet ”grevestua”. Trampe beholdt gården til 1822. Han arvet da Rotvoll som lå enda nærmere byen, efter sin svigerfar grev Schmettow, og flyttet dit. Nedre Ranum solgte han til bonden Ingebrigt Bersvendsen Brøttem fra Klæbu. Han opførte i 1826 den store hovedbygning som ennu står på gården, opførte også ny stall- og fjøsbygning, drev brennevinsbrenneri og roedyrkning og anla en stor kirsebærhave. I 1848 blev hans sønn Bersvend Ingebrigtsen eier og fra 1865 igjen dennes sønn Ingebrigt Bersvendsen. Men i 1883 kjøpte faren Bersvend Ingebrigtsen den tilbake igjen og overdrog den så i 1886 til sine tre barn.

I 1801 hørte en husmannsplass, Ranheimssveet under gården.

I 1900 blev en parsell solgt til grunn for Ranheim kapell.

I 1907 blev eiendommen kjøpt av A/S Ranheim Papirfabrikk for 38,000 kroner.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.