WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Reidar Ulseth

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Reidar Ulseth

Reidar Johannes Ulseth (9.6.1915- 2007 ) var en avholdt vaktmester ved Strinda videregående skole der han begynte i 1960.

Turterrenget i Estenstadmarka ble beskrevet av Reidar Ulseth i en artikkel Ei lita jordbruksgrend på 1400-tallet, et fint turterreng i dag i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2001.

Reidar Ulseth er født i 1915. Hans foreldre og søster døde av tuberkulose før Reidar kom i skolepliktig alder. Han bodde hos en onkel i Bratsberg og gikk på Bruråk skole. I 1945 ansatte Strinda kommune både skogoppsyns- mann og herredsgartner , og disse ble Reidar Ulseths arbeidsgivere fram til 1961. Ulseth ryddet plantefelt og plantet skog, ryddet traseer for løyper og stier, laget klopper over bekker osv. i Estenstadmarka. I tiden 1961 - 1982 var han vaktmester på Strinda videregående skole og Blussuvoll skole. Ulseth var formann i styret for kommunens skoger på 50-tallet og medlem av Bymark- og friluftsnemnda fram til pensjonsalderen. Han fikk elever ved Blussuvoll skole til å lage

skilt i sløydtimene og sette dem opp ved stiene i marka

Se også

Kilde

  • 1. Strinda historielag. Årbok 2001
  • 2. Blæsuvoldens Efterretningstidende nr 4/1966