WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Reiseliv og reiseordninger

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Reiselivet var under sterk utvikling i siste halvdel av 1700-tallet. Det var embedsreiser av geistlige og militære og en stigende trafikk for forretningsdrivende. Geistelige, militære og sivile øvrighetspersoner hadde rett til friskyss av bøndene. Andre reisende måtte betale etter fastsatte takster.

Langs reiseruter som var sterkest trafikkert ble det ordnet med skysskifter som ble styrt av en skysskaffer. Mellom skysskiftene var det som regel 1 til 1,5 mils veg. På skysskiftestedene kunne det opprettes gjestgiverier hvor de reisende fikk mat og drikke, ofte også losji. Kongelig bevilling til gjestgiveri medførte avgift til staten. På vegen innover fjorden var det første skysskiftet med gjestgiveri på Haugan i Malvik. Hertil kom folk fra Stjørdel, Inderøy, Værdal, Namdal ofte med båt til Haugberget, eller de kom landevegen.

Til skyssskiftestedet Flakk der det var gjestgiveri kom folk sjøvegen fra Fosen og Orkdal. Folk som kom landevegen over Byåsen tok gjerne inn på gjestgiveriet ved Leirbrua.

På Nyebryggen i Devlebukta var det gjestgiveri med kro.

Det var vanskelig å få bønder til å være skysskaffere. Skysskafferne kunne ikke unnslå seg å skaffe skyss, da vanket det mulkt. Det skulle foreligge en reiseprotokoll der reisende skulle skrive navnet sitt, en bok som skulle legges fram på tinget. Gårder som var dragonkvarterer var fritatt for skyssplikt, men kunne ta pengeskyss.

Lensmann Baard Larsen Vold var skysskaffer i 40 år i Strinda. I 1809 overtok Peder Løkke. I 1811 overtok M.H. Sternberg. Han var formann for byens kjørerlaug, og hadde selv hester. Det samlede tall på gårder som var omfattet av friskyssordningen var da 130. Tallet på hester var 321. På Rotvoll fantes 14 skysshester, på Rønningen 8, og på Leira 15 hester.

I 1823 overtok lensmann Hans P Fyhn skysskafferarbeidet en kort periode inntil Arnt Rønning overtok.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 3. bind.


Interne lenker