WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Reperbanen ved Steinberget

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Reperbanen ved Steinberget, etablert 1750 av enkefru og cancelliraadinde Rogerts, som i 1739 søkte Rogerts om kongelig privilegium for drift av en tredje bane i Trondhjem.

Kong Fredrik 5 gir Enkefru Rogerts en bevilgning datert 2. desember 1747, som gir henne rett til å opprette en 3die reperbane i Trondheim. Eierne av de tidligere reperbanene leverer den 2. april 1749 en ny klage på bevilgningen. Det har likevel ikke hjulpet. Seinest 1750 må driften i fru Rogerts anlegg ha kommet igang - ikke i Ilsvika, men på toppen av Steinberget. Gerhard Schøning nevner at det ligger en reperbane på veien 'over Steenbierget og Bye-Aasen' og på Johan Daniel Berlins 'Kart over Byemarken' fra 1774 er det tydelig inntegnet en reperbane langs veien nedenfor dagens museumsområde på Sverresborg. Banen har vært åpen, uten tak eller vegger, liksom anleggene på Kalvskinnet og Reperbanen på Bakke har vært på denne tida.

Banen har ikke hatt noen lang levetid,den ble ifølge et notat fra 1796 drevet 'en ganske kort Tiid formedelst Mangel af tilstrækkelige Kræfter, samt ufordelagtig Beliggenhed og især ....Tilsyn'. Wilhelm Støren skriver at 'reperbanen på Steinberget' i 1766 ble solgt av krigsråd Paul Rogerts til Carsten C. Feldtstedt. Hoffagentinne Catarina Lysholm festet eiendommen i 1774, og overdrog den i 1779 til assessor Gerhard Willemsen.


Les mer

Kilder

  • Trondheim byleksikon
  • Jan B. Vindheim. Reperbaner i Trondheim 1637 - 1925