WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ringve Gård Gartneri

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Ringve Gård GartneriLade startet som herskapsgartneri på 1700-tallet.

Da Ringve i 1853 ble kjøpt av kjøpmann og industrigründer Richard Knoff ble det i løpet av noen år plantet ca. 4000 bærbusker, både rips, stikkelsbær og litt solbær. Det ble også plantet ca. 40 frukttrær, mest eple, men også plomme og noe kirsebær. Meningen var å bruke frukt og bær som råstoff i en mineralfabrikk som Knoff startet i 1865.

I Knoffs tid ble parken på Ringve utvidet og modernisert. Det ble anlagt terrasser og plantet busker, trær og hekker. Knoffs kjøprnannsvirksomhet ble slått konkurs i 1876, og eiendommen ble kjøpt på auksjon i 1878 av bergmester Anton Sophus Backe. Fru Bachke holdt en del av bærhagen ved like, og plantet også ut en del bringebær. I tillegg ble det drevet med grønnsaker i stort omfang.

Ringve ble i 1917 kjøpt av Christian Anker Bachke. Han ble senere gift med Victoria Rostin, den senere så kjente "Victoria på Ringve". I en omtale av Ringve fra den tiden heter det at gartneriet var en viktig side av gårdsdriften og omfattet ca. 20 daa med blomster, bær og grønnsaker. Bl.a. ble det solgt tomater på torget i Trondheim.

Etter krigen ble gartneriet forpaktet av Johan Ustad fra Orkdal, født i 1905, og utdannet gartner fra Staup Hagebruksskole. Gartneriet ble i Ustads tid drevet som blandet handelsgartneri med grønnsaker og snittblomster på friland. Det var både vann- og kaldbenker for tiltrekning av planter. I tillegg var det et 6 meters veksthus på 200 m2, hor det ble dyrket både tomater og blomster. Sommeren 1947 ble det bygget et såkalt agurkhus med en bredde på 3 m og med ca. l m høye murer. Her ble det dyrket agurker på spalier. Ustad startet også en blomsterforretning i Ila, med fru Ustad som bestyrer.

Virksomheten ved gartneriet sluttet ca. 1970. da gartneriet inngikk i det som i dag er Ringve botaniske hage.


Kilde

  • 1. Trondheim Gartneriforening 100 år. 1906-2006.