WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ringve skole (bygning)

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ringve skole desember 1964
Foto:Flicker
Ringve skole 2016.
Foto: Mikkel Marhaug

Ringve skole (Sjømannsveien 19) ble innviet 16. september 1960. Arkitekt for skolen var Axel Guldahl jr.

På midten av 50-tallet var kapasiteten ved realskolene og gymnasene (nå ungdomsskole og V.G.S.) i byen sprengt, og det begynte å haste med å få på plass nye skolebygninger. Derfor ble det bestemt at den påbegynte folkeskolen på Ringve, nå heller skulle huse Ringve videregående skole. Da de første elevene flyttet inn i de halvferdige bygningene høsten 1959, skulle det fortsatt drøye ett år før skolen sto helt ferdig. Før skolen stod ferdig gikk eleve en tid annenhver dag på skolen.

Skolen et flott skue, der den ligger omgitt av eng, gress, små knauser og velskapte trær. Den lange og smale bygningskroppen bukter seg som en orm gjennom landskapet. Den underordner seg hver en knaus, og hvert et høydedrag, som en gammel kongevei går den, opp og ned. Skolen er ikke spesielt dominerende, den er enkel, uten unødvendig pynt. Nisjer med blåmalte stålplater og høye vinduer, opprinnelig av teak, preger de delene av fasaden som ikke er kledd i hvit puss. Mellom den pussede veggen, og taket er gesimsen kledd med blikkplater. Platene skaper en enkel, men elegant overgang mellom fasaden og det takpappkledde taket.

Under taket ligger flere femkantede klasserom, små, men lyse. Denne interessen for lys er et typisk trekk ved den nordiske modernismen. I en av korridorene fantes det tidligere også et lysinnslipp i taket, men det har dessverre blitt ofret til fordel for himling av plank. Korridorene er mange, og de er oppdelt av mangfoldige trapper som leder videre opp eller ned til halvetasjer. Tanken her var at byggingen skulle tilpasse seg landskapet best mulig. En god ide, men bygningen kunne aldri ha blitt bygd slik i dag. Dagens krav til universell utforming ville ha satt en stopper for alle disse trappene, lekne som de er, men dessverre noe upraktisk for de bevegelseshemmede.

Da skolen ble bygget ble den ansett for å være svært moderne. Bygningen har en åpen og inkluderende framtoning, som står i sterk kontrast til den autoritære utstrålingen, vi finner hos mange eldre skoler. Her er det ingen teglstein, det heller ingen bred trapp som leder opp til en mektig inngangsdør. Det som møter oss er lave og lite fryktinngytende bygginger. Dette er bygningselementer vi finner igjen på de skolene som bygges i dag. Fram til 2012 holdt Ringve videregående skole til her. Etter at de videregående elevene flyttet til nye lokaler på Charlottenlund videregående skole, har bygget på Ringve blitt brukt som senter for voksenopplæring. I dag leies skolen ut til kommunen, som bruker den som et midlertidig tilholdssted, for elevene ved Lade skole. Hva som vil skje når barneskoleelevene flytter ut av bygget er usikkert.

Kilde

  • Stefan Kaliski. OBSKUR ARKITEKTUR Retro Design og Arkitektur

Eksterne lenker