WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Risvoll

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Risvoll, gnr 84 ligger sør for Nardo, mellom Hoeggen og Utleira. I 1683 tilhørte gården viselagmann Christopher Caspersen Schøller, og i 1701 av Claus Kiembler som brukte gården som avlsgård.. Sønnen Morten Kiembler er i 1722 oppført som eier. I 1744 blir Carsten Schiødt eier, men selger i 1762 til Morten Kiemblers dattersønn Jørgen Mortensen som hadde odelsrett. Samme år selger Jørgen Mortensen til auksjonsdirektør Svend Busch. I 1763 kjøper Carsten Schiødt gården tilbake. Hans arvinger selger i 1774 til kjøpmann Jonas Wohl. Hans kreditorer selger i 1775 til Ole Olsen Marken fra Byneset.

Gården blir nå delt i en periode, men kjøpmann Karsten Wensell samler gården i 1809. Ved Wensells dødsbo tilfalt gården hans to døtre, enkefru Magdalene Garmann og jomfru Else Wensell. I 1835 kjøpte Hermann Gørrisen gården.

Senere eiere ble Ole Johansen Mæhla fra 1873, hans enke Petrika Nilsdatter som i 1883 solgte til svigersønnen Elisæus Arnstad. Han solgte Risvoll i 1912 til sønen Olav Ingemar Arnstad. Arnstad solgte i 1915 til Johan Olsen Imbsen. Og Imbsen solgte i 1924 til Jacob Belling.

I 1950 blir Erik A. Børmark eier (18.11.1898 i Åfjord- 30.05.1973 i Rissa). Han gift 1929 med Anna Ratdal (21.10.1908 i Bjugn-13.01.2002). Etter 1970 ble mesteparten av dyrket mark utstykket til boligtomter.

Risvoll gård

Gården ble revet da Risvollan ble utbygd.

Widerøes luftfoto fra 1952. Kopi fra UBiT

Risvollanområdet 1959

Situasjonen i 1959 før utbyggingen av Risvollan startet.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon