WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Rolf Rynning Eriksen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Rolf Rynning Eriksen. Foto: Peder O. Aune/NTNU UB. Lisens: CC BY SA 4.0
Generalløytnant Rolf Rynning Eriksen (1.11.1911 i Trondhjem- 7.3.1994) var sønn av oberstløytnant Harald Andreas Eriksen (1881-1968) og Helene Rynning (1890-1979). Rolf Rynning Eriksen ble i 1939 gift med Inger Karine Ranke, (8.5.1915 -), datter av forrådssjef i NSB Georg Fredrik Rasmussen (1880-1949) og Margit Johanne Aas (Aass) (1880-1929).

Rolf Rynning Eriksen var student i 1930, tok eksamen ved Trondhjems Handelsgymnasium 1932 og ble offiser fra Krigsskolen i 1934. Han tok den Militære høyskole 1938, Senior Officers’ School i England 1947 og NATO Defence College, Paris 1953.

Løytnant ved 5. Divisjon 1934-1939, Aspirant til Generalstaben 1939-40,

Da tyskerne okkuperte Norge var han adjutant for generalmajor Jacob Ager Laurantzon ved 5. divisjon i Trondheim 1940. Om morgenen 9. april 1940 var Rynning Eriksen vakthavende offiser på divisjonskontoret, og fikk som sådan i oppdrag av general Laurantzon å stå å stå for overgivelsen av byen.


Han tjenestegjorde Hjemmestyrkenes sentralledelse 1941-1944, og ble kaptein 1944. Sjef for operasjonskontor MI IV i Stockholm 1944-1945

Ved Distriktskommando Østlandet 1945-1946. Han ble major og stabssjef 1946.Stabssjef i Tysklandsbrigaden 1947-1948. Nestkommanderende ved en infanteribataljon i Tysklandsbrigaden 1951-1952. Han ble oberstløytnant 1952. Stabssjef i 1. Divisjon 1952-1953. Oberst og sjef for Brigaden i Nord-Norge i 1956. Stabssjef hos sjefen for de allierte landstridskreftene i Norge i 1958.Generalmajor og nestkommanderende for Hæren 1961. Sjef for de allierte landstridskrefter i Sør-Norge. Stabssjef i Forsvarsstaben i 1968. Generalløytnant og stabssjef ved Forsvarets overkommando 1970. Kommandant på Fredriksten festning fra 1. september 1972 til 30. november 1976.

Kilder