WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Rorbuene og bebyggelse på Heimværet

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

[[Bilde:

Utsikt mot Heimværet fra Nakken 2020
.Salteriet på Heimværet til venstre, deretter Altebua, Sør-Eitranbua og Petterbua
Luftfoto Fjellanger/Widerøe over Sør-Gjeslingan 1961.

[[Bilde:|thumb|Fra Nakken mot Sæternesholmen 1996.]] [[Bilde: |thumb| ]] Heimværet er den største av øyene i Sør-Gjæslingan i Vikna. Øya er også den høyeste med sine 38,3 meter. Heimværet var delt opp i "sektorer" hvor de respektive familier hadde tilgang til beite og slått. På "Pettervollan" hadde oppsitterne på Kalholmen rettigheter. Den nordlige delen av øya er kalt Hylla.

Her på Heimværet var det i storhetstiden både skole, postkontor, butikker, trandamperi og Salterikaia hvor dampbåtene la til.

Heimværet er beskrevet detaljert i Bjarne Borgans bok Viknaboka. Her var lenge både fast bosetting og rorbuer. Flere av bygningene er beskrevet nærmere i Norges bebyggelse

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.

Otterøy Historielag i 1993 utarbeidet en historikk der også rorbuene i fiskeværet er gitt en beskrivelse.

Bolighus, rorbuer og næringsbygg er gitt et nummer, og eierne er oppført med deres hjemsted samt tidspunkt for oppføring av bebyggelsen. De fleste rorbuene var privateide og konstruert på brukernes hjemsted, der ble de demontert og fraktet til Sør-Gjeslingan der de så ble satt opp med tillatelse fra væreieren. Da de rike fiskeriene ble avsluttet i mellomkrigstiden ble mange buer demontert og fraktet bort. Da væreieren gikk konkurs på tidlig 1970-tall, ble det iverksatt opprydding i øyværet. Som følge av dette ble antallet gjenstående buer sterkt redusert, da bare væreierens egne buer (med få unntak) kom til å bli stående igjen. Dog var en del av de buene som stod på Heimværet og Hylla eid av oppsitterne i fiskeværet, og ble bevart.

Boliger og Rorbukart Hylla
Rorbuer i Sør-Gjeslingan oppført 1855-1935

Se også

Kilder