WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Rosenborg gård

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Rosenborg gård ca 1895
Rosenborg gård, fotografi fra 1893 , er tatt av ingeniør Johan Edvard Jørgensen.

Rosenborg gård, senere Innherredsveien 5, gnr. 410/2 (tidligere gnr. 10/2), var et gårdsbruk som oppstod 1835 da Bakke gård og våningshus ble delt. Kaptein Jørgen Coldevin Rosenvinge, svigersønn av Bakkes tidligere eier, overtok den østre parten av gården, men overdrog umiddelbart denne eiendommen til sønnen Abraham Bredahl Rosenvinge, som gav den navnet Rosenborg, avledet av familienavnet.

Ingeniør Sophus Weidemann og overrettssakfører Karl Ludvig Bugge kjøpte Rosenborg 1884 og overlot strandområdet til kommunen, som videresolgte det til Trondhjems mekaniske Værksted. Resten av eiendommen ble etter hvert utstykket til boligtomter; og store deler av Østbyen ble anlagt på dette området.

Weidemann ble senere eneeier av Rosenborg og bodde her. Han rev i 1885 den halvdelen av Bakkes hovedbygning som hørte til og bygde en ny, stor hovedbygning i sveitserstil (se bildet). Denne er fortsatt bevart og benyttes som bolighus.