WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Rosten skole

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Rosten skole
Rosten skole-plan
Rosten skole, Østre Rosten 43, åpnet 1986, med bygninger tegnet av Arkiplan AS Arkitektkontor v/Ole Gustav Øverdahl, som også tegnet Rostenhallen påfølgende år. De pedagogiske prinsipp som lå

bak planene ble i byggemeldingen beskrevet som ”klasserom i undervisningslandskap”.

Skolen består av to to-etasjes u-formede bygninger som henger sammen med en glassoverdekket lysgård, eller ”gate” – beskrevet som en ”arkitektonisk attraktiv møteplass”. Slike ”gater” var et grep som var vanlig i Trondheim på denne tiden, men som ikke hadde vært vanlig i skolebygg. Derfor ble også Rosten brukt som modellanlegg i bøker om skoleanlegg. De to u-formede kroppene dannet også to beskyttete skolegårder hvorav den ene er orientert mot syd, og den andre – litt uvanlig – mot nord.

Bygningene er stramme med sine flate tak og kubiske fasader, men virker likevel relativt vennlige med den røde mursteinen og blåmalte oppdelte vinduer. Dette farg- og materialegrepet – rød stein og klare vindusfarger - går for øvrig igjen i omkringliggende bygninger som Rostenhallen og Tiller vidergående, og gir en viss enhetlighet.

Rosten skoles arkitektoniske uttrykk har ikke mange motstykker i andre skoler i Trondheim.

Skolen har i 2013 218 elever og 35 ansatte.


Se også


Kilde