WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Sør-Trøndelag Landbruksselskap

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Sør-Trøndelag Landbruksselskap
Innkalling generalforsamling
Foto fra boka Bondens kår og kall

Sør-Trøndelag Landbruksselskap ble stiftet i 1830 under navnet Søndre Trondhjems amts landhusholdningsselskap. I det først styret satt stiftamtmann grev Fredrik Trampe, generalmajor P. Birch, ritmester Broder Lysholm Krogh, politimester Hendrik Lysholm og kjøpmann Erik O. Wullum.

I 1831 var det følgende medlemmer i laget fra Strinda:

Gårdbruker John Bjørnstad
Gårdbruker Christen Gjervan
Gårdbruker Andreas Haugan
Sogneprest Henrik August Angell
Lensmann Hans P Fyhn
Gårdbruker Sivert Gjervan
Løytnant Halik
Ritmester Broder Lysholm Krogh
Gårdbruker Andreas Rønningen
Gårbruker Haldo Saxvig
Gårdbruker Ole Olsen Teslien
Løytnant Rosenvinge
Gårdbruker Ingebrigt Ranum
Gårdbruker Bjørn Pedersen Teslien (Stokkan Øvre)


I slutten av 1858 tok landbruksskolebestyrer ved Rotvoll landbruksskole Johannes Midelfart på seg å være sekretær for selskapet. Stiftamtmann K.A.Arntzen hadde vært formann i selskapet siden 1845. Hans etterfølger Carl Fredrik Motzfeldt tiltrådte som amtmann i 1858, og ble kort etter valgt som formann i landhusholdningsselskapet.

I perioden 1930 til 1958 holdt landbruksselskapet til på Nidarlund.


Styret i 1980

Kilde

  • 1. Jens Haukdal. Sør-Trøndelag Landbruksselskap 150 år 1830-1980