WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Sandgata 10

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Sandgata 8 (hvitmalt) og 10. Foto Jan Habberstad 2014
Sandgatens brygger fra Brattøra. Foto: Jan Habberstad 2014
Brødrene Hernes kjøpte brygga i 1916. Foto fra 1948

Sandgata 10

Mot Nyallmenningen den nåværende St. Olavs gates allmenning lå det i 1777 tre mindre brygger på tvers, dvs med gavlene mot vest. Disse tilhørte, regnet fra syd mot nord Ole Olsen Dyrdahl, Niels Olsen Dyrøien og Peter Chr. Bonsach. I 1830 var disse 3 småhusene erstattet av en større brygge, som tilhørte skipper Hansens enke. 27/6 1844 fikk høker Peder Berg av kommunen anvist bryggetomt her. Han har nok hatt den på hånden før, for allerede 28/3 1843 hadde han solgt den til kjøpmann Erich Christian Dahl som 10/7 1843 solgte den til glassmester Christian Oldenborg. 11/7 1853 kjøpte kjøpmann Johan A Steen tomten, men solgte den igjen allerede 21/9 samme år, til Jens Fredrik Dahl. 16/1 1857 ble tomten solgt til sakfører C. Worsøe, som 9/5 samme år overdro den til firmaet Worsøe & Comp. Byggmester Johan Petter Digre kjøpte tomten 30/7 1860 og oppførte en brygge der. 15/8 1888 ble eiendommen overdratt til Ludvig B. Digre og Johs. Digre, og 14/4 solgtes den til kjøpmann I.N.Bruun for kr 30.000, og 1/7 1913 ble den solgt til Rolf Halseth, Johan Dyblie og Ivar Schjetlein for 55.000. disse solgte den allerede 7/8 samme år til grosserer Dyre Halse for 60.000 kr. 14/10 1915 kjøpte kjøpmann S. Engelbreth Møller bryggen for kr 65.000, og 1/7 1916 solgte han den igjen til Brødrene Johan Hernes og Trygve Hernes for 90.000.

I 1949 drev Ove Hosen - Sild- og fiskeeksport engrosvirksomhet her.

Bryggen ble sterkt brannskadet 28/4 1895, da skaden ble taksert til kr 28.470.

I 1984 var Trondheim Brukthandel, SF sanitær og flis, her.

Bryggen ble totalrehabilitert på 1990-tallet og ble som første brygge i Trondheim gjort om til leiligheter med byantikvarens støtte. Arkitekt for rehabiliteringen var Skibnes Arkitekter as og bryggen har siden rehabiliteringen var ferdig i 1998 vært rød.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964
  • 3. Trondheim byarkiv på Flickr


Eksterne lenker