WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Sandgata 16

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Sandgata 16 i 1979. Foto: Trondheim Byarkiv
Sandgata 12-22 sett fra Brattøra. Foto: Jan Habberstad 2014.
Sandgata 16 er gulmalt. Foto Jan Habberstad 2014


Sandgata 16

Det var visstnok Hans Eliassen Hoff som eide brygge her i 1777. I 1830 tilhørte bryggen skipper Frederik Chr. Pfefferkorn, som også fikk anvist denne tomten etter brannen i 1842. 18/9 1848 kjøpte murmester August Peter tomten, som han solgte igjen 24/3 1852 til kjøpmann Erik Dahl. 29/12 1856 kjøpte konsul Erich Christian Dahl tomten, og 12/7 1866 ble det utstedt bevitnelse på at Dahl hadde latt oppføre et pakkhus på tomten. 16/7 samme år kjøpte byggmester Jacob Digre eiendommen, som 13/8 1891 ved testamente ble overdratt til fullmektig Ludvig B. Digre og fabrikk bestyrer Johannes Digre. Disse solgte eiendommen 15/8 1898 til firmaet Heiberg & Co. for kr. 33.000, og 3/4 1901 kjøpte firmaet Brødrene Ameln i Stockholm bryggen for kr. 55.000. 12/3 1929 ble så eiendommen solgt til den nåværende eier, A/S Høvik & Øien, for kr. 100.000.

Bryggen ble skadet ved brann 18/11 1881. Høvik & Øien A/S eide brygga i 1979. Ombygd ca 1996 til 33 boligenheter under navnet Sameiet Sanden brygge.

Brygga er gulmalt i 2014.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964
  • 3. Trondheim byarkiv på Flickr


Eksterne lenker