WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Sandgata 30 B

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Sandgata 30B sett fra Brattøra. Foto: Jan Habberstad 2014
Parkeringshuset til høyre i bildet. Foto: Jan Habberstad 2014

Sandgata 30 B

Denne tomten, som av Kommunen 14/8 1855 ble solgt til konsul Erich Christian Dahl som to bryggetomter, henholdsvis 38 og 12 alen brede, utgjorde matr.nr. 30b og 30c. 25 alen bredde ble i 1859 solgt til N. C. Havness, og 7/2 1859 ble det utstedt attest for at byggmester J. F. Kunig hadde oppført en brygge på tomten.Han overtok like etter eiendommen. 8/4 1899 solgte hans arvinger den til E. C. Bruhn og Oscar Carlson for kr. 15.000. 20/ ll 1901 solgte Bruhn sin l/2-part til Carlson. 21/7 1910 kjøpte kjøpmann Kr. Inderberg eiendommen på auksjon for kr. 26.000, men solgte den igjen l/6 1912 til Chr. Myhre for 40.000. 11/4 1922 kjøpte firmaet Westvig & Co. A/S bryggen for kr. 85.000, og 1/10 1934 solgte firmaet i likvidasjon eiendommen til kjøpmann Leif Kr. Inderberg for 35.000. 16/ 9 1946 ble eiendommen overtatt av firmaet Kr. Inderberg A /S for kr. 55.000. Bryggen ble brannskadet skadetaksten var kr. 3.500 17/9 1932.

Kolbjørn Johnsen - Trelastforretning ble etablert i 1934.

Eiendommen omfatter i 1964 matr.nr. 28, 30a og 30b.

Sørum Auto hadde bilforretning her i 1979. T. Stigum & Co holdt også til her.

Trondhjems Turistforening og Norsk ornitologisk forening har lokaler i bygget.

Brygga er rødrosa i 2014.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964
  • 3. Trondheim byarkiv på Flickr


Eksterne lenker