WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Selsbakk Øvre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Selsbakk Øvre
Fjellanger Widerøe 1952

Selsbakk Øvre , gnr 101/6, gammelt lnr. 292b.1a, som blev utskilt fra Selsbakk Nedre i 1856 og under navnet Selsbakk østre innført i matrikkelen, blev av nedre Selsbakk's eier Mons Andersn solgt til broren Ole Andersen for 1650 spesiedalcr. Fra denne gård utskilles i 1860 en parsell Forsøget og i 1861 en mindre parsell Selsbakkøien.

Efter Ole Andersens død blev hans sønn Anders Olsen eier av den gjenværende del av eindommen i 1864. Fra 1893 tilhørte den Anders Kristiansen Myrind .

Selsbakk Østre blev i 1898 solgt til Peder Johnsen Ramberg for 18000 + kår. Og i 1926 blev Johan og Ragnvald Ramberg eiere.

I 1913 solgte Johan Ramberg til småbruk og villatomter samt til Statsbanene ved Størenbanens omlegning tils. ca. 70 mål. I 1916 kjøpte han av Nedre Selsbakk 90 mål dyrket jord.

Ragnvald Ramberg (30.3.1904 i Strinda - 16.1.1995) tok over i 1941. Han ble i 1931 gift med Mathilde Ramsøskar (23.05.1912 i Rissa-19.07.2000). Barn Ragnhild (1931), Oddbjørg (1938) og Jostein (1940).

Eiendommen er nå utstykket til boligtomter.


Beskrivelse

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.