WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Selsbakk Nedre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Selsbakk nedre, gnr 101/1, var en gård som lå på Selsbakk.

Ifølge O. Rygh er det vanskelig å gi noen tilfredsstillende forklaring på gårdens navn. Skrivemåten; Selsback 1559, Selsbacke 1590, Selsbach 1624 og videre fremover til 1723. I jordboken for 1661 nevnes 3 gårder Selsbakk, hvorav den ene er Selsbakk øvre. De andre to, nemlig matr.nr. 585 og 630 blev senere til ett bruk under navnet Selsbakk nedre.

Som opsittere (bygsel menn) på de 3 Selsbakk-gårder nevnes i 1612-1616 Elling, Jørgen og Arne og fra 1617-1620 Elling, Jørgen og Svend.

Selsbakk, matr.nr. 585, tilhørte i 1661 en som het Niels, og matr.nr. 630 tilhørte borgermester Jon Robertsens enke Margrete. Hun var også eier av andre gårder i Strinda. I 1683 er kjøpmann Lorentz Mortense Angell eier av begge gårdene, og fra den tid er de som oftest under samme eier og opføres som ett bruk under navnet Selsbak nedre med en matrikkelskyld på tilsammen 3 spand.

Nevnte Lorentz Mortensen Angell var innvandret fra Jylland til Trondhjem. Han blev stamfar for den store Angellslekten og døde omkr. 1690. Efter ham var hans svigersønn kjøpmann William Hammond eier av nedre Selsbakk. Han var gift med Lorentz AngelIs datter Abel Margrete. Hammond solgte gården i 1702 til kjøpmann Joackim Mantzin. Efter ham var kjøpmann og borgermester Hans Christian Hagerup eier. Han var også en tid eier av gårdene Belbuan og Ekren. Fra 1717 var major Ole Holch eier av Selsbakk.

Han solgte i 1723 den ene del av gården på 2 spand til Thomas Mølman, men beholdt selv en del på 1 spand.

Brukeren av Mølmans gård het Sifver. Til denne gård hørte en kvern. Om begge gårder oplyses at de har skog til brenneved, samt at de ligger i solli, er kornviss, temmelig til eng og tungvint.

I 1746 er Torsten With eier av begge deler av nedre Selsbakk. Han solgte i 1758 hele gården under ett til Brede Bendixen Heide som var direktør for kruttverket på Selsbakk, samt hans brorsønn Christofer Bendix Heide, overinspektør ved tukthuset i Trondhjem. De betalte 1150 riksdaler i kjøpesum. I skjøtet til dem nevnes at 2 spand av gården er dragonkvarter, og at 1 spand sorterer under soldaterlegd.

Brede B. Heide solgte senere sin halve eiendomsrett i gården til brorsønnen Christofer B. Heide som derved blev eneeier. Han frasolgte i 1773 en del av gården til kjøpmann Weyser. Denne del blev senere særskilt skyldsatt under navnet Rydningen (Rønningen).

Ved auksjon i Christofer B. Heldes stervbo blev den gjenværende del av gården solgt til generalveimester Nicolai Frederik Krogh for 1100 riksdaler. Han solgte den i 1791 til Mons Andersen Gellein. Som under Munkvoll nevnt, blev i 1797 opprettet kontrakt mellem eierne av Selsbakk, Munkvoll og Kystad angående grenselinjene mellem gårdenes utmark.

Ved tellingen i 1801 er som eier av Selsbakk nedre opført Mons Andersen, 68 år gammel. Til gården hørte da to husmannsplasser.

Den i 1773 frasolgte del Rønningen blev i 1801 særskilt skyldsatt. Dette blev i 1804 overtatt av Mons Anderssens sønn Anders Monsen.

På dens grunn er et ubetydelig vannfall, som driver en kornmølle for- og efterår samt 2 kruttmøller.

Fra 1844 var Anders Monsens sønn Mons Anderssen eier av gården. Han frasolgte føliende deler: I 1856 en parsell som fikk navnet Selsbakk l.nr. 282 b 1a. I 1858 en parsell som blev lagt til Selsbakk Øvre. I 1860 en parsell innført i matrikkelen under navnet Forsøget.

Efter Mons Anderssens død kjøpte Lars Larssen Brødreskift i 1863 den gjenværende del av nedre Selsbakk ; men han døde straks efter og før han fikk tilflyttet gården, og hans enke solgte den da til Ole Isaksen Langmo. Han frasolgte i 1866 Selsbakklien.

Ole L Langmo gikk konkurs i 1866, og Selsbakk blev solgt til I. H. Hegdal og Oliver Wold for 10655 kr. I 1885 blev gården solgt av Heidals og Wolds konkursbo til Petter Rosvoll for 15500 kr. Han solgte i 1886 til Anders Hoeggen for 17000 kr.

Anders Hoeggen solgte gården i 1909 til svigersønnen Johan Fenstad for 16000.00 kr. Fenstad var eier til 1923 da han solgte til Andras Vårvik. Den vakre hovedbygning på gården brente ned i 1928.

I 1938 overtok Isak Føll fra Rissa. I 1952 ble Selsbakk Nedre ekspropriert av Strinda kommune og utstykket til boligtomter. Alle spor av gården er forsvunnet.

Selsbakk 1952

Selsbakk Nedre lå i området ved Gammellina til høyre i bildet.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon