WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Sentrum brannstasjon

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Sentrum brannstasjon
Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Den nye sentrum brannstasjon ble åpnet i 2015. Den ligger på østsida av Nidelva rett nedenfor Pirbrua, den ytterste brua i elveløpet.

Samtidig ble gamle sentrum brannstasjon øverst i Søndre gate lagt ned. Den nye kombinerer landverts og sjøverts utrykning ved at brygga for sjøbrannsprøyta «Anne Kathrine» (etter Anne Kathrine Slungård, som var båtens gudmor i 1998 da hun var ordfører) og redningsbåter er integrert del av stasjonen. Denne brannstasjonen er en av de fire nybygde brannstasjonene i den nye geografiske organiseringa av brann- og redningstjenesten i Trondheim. Det er nå nye stasjoner fordelt omkring i kommunen, tilpasset dagens bosettings- og næringsstruktur.

Det er funksjonene ved tidligere Hovedbrannstasjonen på hjørnet av Søndre gate og Kongens gate som ble flytta hit. Trangt og mye trafikk gjorde det vanskelig å komme ut og fram med kjøretøy. Avstanden til sjøbrannsprøyta og redningsbåtene for dykkertjeneste og andre redningsoppdrag til sjøs var lang for å kunne ha effektiv utrykningstid. Det ble altså en ny plassering som gir en mer effektiv redningstjeneste. Mannskapene er svært godt fornøyd med både nye lokaler og plassering. Likevel var det med et visst vemod området ble forlatt siden det har huset byens hovedbrannstasjon siden 1863.

Kilde