WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Sivil- og militær organisering 2.verdenskrig

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Invasjonen av Norge og Trøndelag var godt forberedt av tyskerne. Tyskvennlige personer og tyskere i Norge hadde i flere år kartlagt situasjonen gør invasjonen 9. april.

Høsten 1940 ble det dannet en illegal organisasjon av advokat, senere fylkesmann Johan Cappelen, domprost, senere biskop Arne Fjellbu, riksmeglingsmann h.r.advokat Andreas Claussen, advokat, senere statsadvokat Otto Lyng og ordfører Ivar Skjånes.

Høsten 1941 var dr. Malm og pastor Bonnevie-Svendsen fra Oslo i et møte. Det ble da dannet et lite utvalg som skulle representere Sivilorganisasjonen for Trondheim og Trøndelag. Valgt ble Johan Cappelen, Arne Fjellbu, lektor Halfdan Andreas Ullmann, Otto Lyng og lærer Saltnessand. Arne Fjellbu skulle organisere prestefronten, og Erik Saltnessand lærerfronten.

Ved siden av dette utvalget ble oppnevnt 13 yrkeskontakter som bare Johan Cappelen og Otto Lyng kjente navnene på.

Fra 20.mars 1942 begynte massearrestasjonene av lærere og fra 6. oktober til 10. oktober 1942 ble det unntakstilstand da 10 kjente menn fra byen og distriktet ble skutt. I februar-mars 1943 ble det en rekke arrestasjoner. Både Cappelen og Ullman ble arrestert. Fjellbu var tidligere forvist fra byen, og domprost Fjær satt inn i stedet.

Oberstløytnant Bøckmann organiserte militærorganisasjonen, men ble også arrestert i denne tiden. Lyng måtte gå i dekning og reiste ut av landet.

I mai 1943 overtok direktør Jemtland og Arne Tømmerås funksjonen som hovedkontakt. Tømmerås, ingeniør Normann, konservator Høeg og lektor Jørgensen fikk i oppdrag å rekonstruere motstandsapparatet. Som dekkorganisasjon ble opprettet et "Teknikkens Hus" der motstandsarbeidet hadde en arena med kamuflasje for illegalt arbeid.

Etter hvert hadde en kontaktpunketer i hver bygd i hele Trøndelag. En stor del av ordførerne i begge fylker fungerte som kontakter.

Illegale oppgaver for motstandsfolkene var flere. Utdeling av stensilerte paroler var en oppgave. Faste kurerer fraktet brev med adresser skrevet med usynlig blekk på baksiden, på forsiden stod adresser til fingerte post restante forbindelser. Lyng redigerte avisen "Trøndelag under nazistyret". Professor Arne Bergsgård utga en illegal avis med krigsnytt, der utsendelsen blant annet gikk med falske logoer som Strinda forsyningsnemnd.

Sambandet med Sverige ble holdt oppe med 3 ultra kortbølgesendere, en på Ranheim, en på Skansen i Selbu og en ved Storlien.

Et eget eksportapparat understøttet personer som ville ut av landet. 5 ruter ble bygd opp; Meråker, Levanger, Røra, Steinkjer og Haltdalen. Rutesjefer stod i kontakt med grenseloser.

Milorg var en landsomfattende organisert motstandsbevegelse der Trøndelagsavdelingen ble ledet av oberstløytnant Bøckman. Denne organisasjonen ble aldri avslørt av tyskerne.

Interne lenker