WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Sjømenns Aldershjem på Lade - hjem og hvile for sjøfolk

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Sjømenns Aldershjem på Lade - hjem og hvile for sjøfolk
Sjømenns Aldershjem på Lade
Årbok for
Strinda historielag
2019
Sidetall 11
Forfatter Siri Wahl-Olsen
Overskrift Sjømenns Aldershjem på Lade - hjem og hvile for sjøfolk
3 stikkord Sjømenn
Aldersheim
Lade

Sjømenns Aldershjem på Lade - hjem og hvile for sjøfolk, skrevet av Siri Wahl-Olsen, er en artikkel i Strinda historielag sin årbok Strinda den gang da for 2019.

Forslag om å bygge et aldershjem for trønderske sjøfolk ble lansert av journalist A. Egidius Carlsen i 1917. Det ble samlet inn kr. 650 000 og 31. oktober 1928 kunne et flott bygg i Sjømannsvegen bli innviet av kong Haakon. Arkitekt var Johan Osness. Det var plass til 50 beboere. Bygget ble overtatt av Trondheim kommune i 2017 og er i dag et kommunalt leilighetsbygg.

I bygget er Sjømenns Minnekapell, et vakkert kirkerom vigslet i 1986 med plass til 70 – 80 personer. På veggfeltene i koret - minnehallen – er hogd inn navnene på trønderske sjøfolk som fant sin død ved krigshandlingene til sjøs 1914 – 18. Navnene på dem som fant sin død under tilsvarende handlinger i krigen 1939 – 45 er hogd inn på veggene i kirkeskipet. I koret er det 99 navn og i kirkeskipet 341 navn.

Artikkelen er på 11 sider og viser 15 bilder


Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]