WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Slaveriet på Brattøra

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Slaveriet på Brattøra 1910
Tavern i bakgrunnen
Slaveriet på Brattøra 2014
Slaveriet på Brattøra ved Tavern ble oppført i begynnelsen av 1700-tallet og var felles fengsel for Trondheim og Strinda. Bygningen kalles også Brattørvakta.

Den nåværende bygningen ble reist i 1784 som et av de første murhus i byen, og avløste et kombinert vakthus og slavehus i tre, som til da hadde stått på nøyaktig samme tomta. Det framtrukne, søylebårne taket mot syd er typisk for militærarkitekturen på 1700- og første del av 1800-tallet.

Etter nedleggelsen som hovedvakt og fengsel, har huset hatt en rekke funksjoner; som lagerrom for tollvesenet, isoleringslasarett for difteripasienter, kailager m.v. Siden 1967 har Trondhjems Sjøfartsmuseum disponert den ærverdige bygningen, som ble tinglyst fredet i 1941. Interiørmessig er nok alt forandret fra det opprinnelige. Men utvendig framstår bygningen etter rehabilitetsarbeider på 1960-tallet omtrent slik den så ut da den først ble tatt i bruk for godt og vel 200 år siden.

Trondhjems Sjøfartsmuseum ble grunnlagt i 1920 og holder til i det gamle slaveriet på Brattøra.


Se også


Kilde

  • 1. Sverre Lilleng
  • 2. Strinda bygdebok 3. bind.