WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Sluppen jernbanebru

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Sluppen jernbanebru

Sluppen jernbanebru over Nidelva var i drift fra 1864 til 1884. Brua var 185, 1 meter lang og 28,2 meter høy. Den ble bygget i 1863.

Størenbanen kom langs "Gammellina" på Selsbakk og krysset Nidelva i ei høgbru for å følge dagen E6-trase langs Elgesetergate inn til byen. Brua var oppført av tømmer på steinkar i elva; de samme karene som står i dag. Jernbanebrua var så høy og spinkel at flere stilte spørsmål ved om den tålte belastningene. Offisiell åpning av Størenbanen skjedde 5.8.1864. Fra en gammel jernbanerapport "Den ved sin svimlende høyde og tilsynelatende spinkelhet engstelig utseende bro ved Sluppen har vært underkastet gjentagende prøver til forskjellige tider, hvilken den har bestått på en utmerket måte, at sakkyndige folk ikke noksom har kunnet lovprise den ved broen anvendte såkalte amerikanske konstruksjon". Etter at jernbanen i 1884 ble lagt om og ført fram til Brattøra på vestsiden av elva, ble Sluppenbrua revet og materialene sendt til Tolga og er den dag i dag bru over Glomma. I 1927 overtok vegvesenet landkar og pilarer gratis fra jernbanen med formål å bygge vegbru over Nidelva, se Sluppenbrua.


Jernbanens anlegg i Trondheim

Kilde

  • 1. Hans-Ole Sveia. Størenbanen 150 år. Årskrift 2014 Heimdal historielag