WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Solbakken skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Solbakken skole

Solbakken skole har siden 1866 vært barneskolen for det nordlige Jonsvannsområdet.

Det nåværende skolebygget ble tatt i bruk i 1977. Skolen flyttet da fra Solbakken på eiendommen Flaten, til Fredrikkested. Navnet på skolen, Solbakken skole, ble beholdt.

Solbakken skole fikk høsten 2002 en paviljong, slik at undervisningsarealet ble økt med bl.a. to store undervisningsrom og to grupperom.

Skolekretsen er Trondheims største i utstrekning og omfang, og har hatt skoleskyssordning siden 1964. Lengste skoleskyssrute er 12 km (til Øvre Gjervan).

Solbakken skole har lange og gode tradisjoner som et sentrum for kulturlivet i lokalsamfunnet. Skolebygget har samfunnshusfunksjon, der gymnastikksal, musikk-/møterom, skolekjøkken og rom for skolefritidsordning gir rom for stor aktivitet.

Ved utbyggingen av Vikåsenområdet fra 1988 og fram til Vikåsen oppvekstsenter åpnet høsten 1993, tok Solbakken skole imot barneskole-elevene fra dette området. Siste kull med elever fra Vikåsen gikk ut 6. klasse våren 1996.

Elevtallet ved skolen har økt de siste årene, i takt med utbyggingen av nærområdet.

Solbakken skole har de siste årene samarbeidet med Dragsten oppvekstsenter og Bratsberg skole om å skape liv i Schivevollen husmannsplass. Plassen ligger ca. 14 km fra Solbakken skole i retning Dragsten.

Se også

Kilde

  • 1. Trondheim kommune
  • 2. Solbakken skole 100 år 1866-1966
  • 3. Solbakken skole 125 år. 1866-1991. Utarbeidet ved Jubileumskomite ved Solbakken skole. Mai 1991.
  • 4. Andreas Glimstad. Solbakken skole 150 år. Årbok Strinda den gang da 2016

Eksterne lenker