WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Solem ved Jonsvatnet

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Gården Solem ved Jonsvatnet, består av :

Den største del av jorden var krongods, men Bakke kloster eide en del.I skattemanntallet for 1645 heter oppsitteren Joen Solem, fullgårdsmann, er gift og har 3 barn. I 1728 ble gården ved kgl. skjøte solgt til major Peter Wisløf, som i 1738 solgte til Jon Torgersen og gården kommer over i bønders eie. Han overdro gården i 1765 til sønnen Erik Jonsen. I 1779 ble det holdt skifte eter Jon Torgersen. Erik Jonsen solgte Solem i 1789 til Nils Larsen Reppe. Denne frasolgte Solemstrøen i 1799 til kjøpmann Peter Schmit, og i 1806 Søråsen til garvermester Esten Eberg. Eier i 1801 er Nils Olsen Reppe.

I 1801 var det følgende husmannsplasser: Solemsgjerdet, Solemsdalen, Solemskleven, Solemsbakken, Solemsløkken,Solemssveet, Solemsåsen, Solemstrøen.

Den gjenværende del av Solem etter at Solemstrøen og Søråsen var fradelt, ble i 1809 delt i 2 like store deler. Nils Olsens sønn overtok Solem Nedre, og en annen sønn Jon Nilsen overtok Solem Øvre.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Norges bebyggelse. Sør-Trøndelag