WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Sorgenfri

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Sorgenfri, gnr 62 bnr 1, var en tidligere eiendom sørvest for Lerkendal, øst for Holtermanns veg. Sorgenfri var en parsell av Elgeseter, opprinnelig bygselplassen Pudhaugen, som ble fradelt 1814 og solgt til megler Peder Dreier.

Nils Dreier eide stedet fra 1838, som deretter i 1840 kom i slekten Jenssens eie. I 1880 kjøpte distriktssjef G. Oxaal stedet, men solgte allerede i 1881 til Peder Tangen Lykke, far til statsminister Ivar Lykke.

I 1915 ble eiendommen overtatt av A/S Sorgenfri. Gressbanen ble anlagt 1921-22 av Sportsklubben Brage. Kommunen som hadde garantert for anlegget solgte den videre til Trondheim Fotballkrets i 1928.

Gressbanen på Sorgenfri ble ødelagt under 2. verdenskrig. Før første verdenskrig var området var en del av landsbygda i Strinda kommune. Spor av denne gårdsbebyggelsen er låven på Sorgenfri gård som i dag er studentboliger. Vegen til byen gikk via Valøyvegen til Klæbuvegen.

Størenbanen ble lagt over området i 1864. Etter at jernbanen ble omlagt i 1884 ble traseen brukt som veg til byen. I 60-årene ble området regulert til industri, men det var opprinnelig var planlagt hageby her.

Sivilforsvarets beredskapslager ble bygget ved Tempevegen i 1959. Fjellangergården med kontorer ble bygget i 1960, Trafikkselskapet etablerte seg på Sorgenfri i 1961 og Siemens i 62. Langs Sorgenfrivegen og Tempevegen ble det etablert ulike typer produksjons- og transportbedrifter.

I 1966 ble Holtermanns veg utvidet og mange bolighus ble revet. Det hadde vært planer om å forlenge trikkesporet til Sluppen, men vegmyndighetene satte seg i mot og mente at vegen måtte reserveres for biler.


Sorgenfri


Sorgenfri

Dette kartet fra ca 1914 viser området Sorgenfri.

Sorgenfri.Foto: Per Christiansen

Dette bildet som er tatt fra toppen av Fjellanger-Widerøbygget i 2008 viser området i dag. Foto: Per Christiansen.

Kilder

  • 1. Minneboken om Trondhjem, utgitt av Ødegaards forlag a.s. i 1955, boken er redigert av Wilhelm K. Støren.
  • 2. Trondheim kommunes hjemmesider
  • 3. Trondheim Byleksikon
  • 4. Gressbanen Sorgenfri 1922-40. Per Christiansen