WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Spannet

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Spannet (Spandet) ligger nord på Ladehalvøya, øst for Kjerringberget og sør for Østmarken. Eiendommen ble utskilt fra Lade gård i 1851 og solgt til konsul Christian Knudtzon, som tidligere hadde forpaktet lystgården. I 1865 overdro Knudtzon Spandet til sin datter Benedicte og hennes mann, oberstløytnant Hjalmar Olsen, for 5500 spesiedaler.

I 1893 ble Spannet solgt til Peder Kvistad ( 20.03.1851 - 16.12.1923). Eiendommen var gårdsbruk inntil den i 1912 ble solgt til Trondheim kommune og de trønderske amter i 1912. På eiendommen ble Østmarka sykehus bygget - åpnet i 1919. Gården Østmarken ble innkjøpt av sykehuset i 1914 for å få mer jord til sykehusets gårdsbruk. Hovedbygningen på Spannet er i dag administrasjonsbygning på sykehuset.

Navnet er Spandet er interessant. Det skriver seg fra den opprinnelige landskylden som var et spann smør, 15,4 kilo, som ble betalt i årlig leie eller skatt.


Spannet ligger til venstre i bildet

På dette postkortet ser vi Spannet ligge til venstre som en integrert del av Østmarka sykehus


Spannet lå ved Østmarka

På dette kartet fra ca 1914 ser vi Spannet ligge inne ved Østmarka.

Spannet ligger til venstre i bildet

Dette postkortet viser Østmarka sett fra Spannet.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Lystgårdene på Lade. En reise i Trondheims Arkadia.Ringve Museums skrifter VIII. Redaktør Sissel Guttormsen.
  • Ragnhid Lande: Gårdene Spandet, Østmarken og Moen på Lade. Årbok for Strinda historielag 2013, s. 82-99