WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Størenbanen 150 år i 2014

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Størenbanen som ble åpnet i 1864 var 150 år i 2014. Størenbanen kom tidlig, før den ble åpnet var det bare tre jernbanestrekninger i Norge;

  • Banen Christiania - Eidsvoll ble åpnet 1. september 1984 med en sporvidde på 1435 mm.
  • Banen Hamar - Grundset ble åpnet 23. juni 1862 med en sporvidde på1067 mm.
  • Banen Lillestrøm - Kongsvinger åpnet 3. oktober 1862 med en sporvidd på 1435 mm.

Det var ingeniøren Carl Abraham Pihl (1825-1897) som i 1858 ble sjef for det nyopprettede Statens Jernbaneanleggs hovedkontor.

Ulik sporvidde ga på sikt store driftsproblemer, men i anleggsperioden var en smalsporet jernbane mer fleksibel og bygge, og dessuten billigere

19. april 1856 fikk Carl Abraham Pihl i oppdrag å utrede Grundset- og Størenbanen, og 26. mars 1857 hadde han sin endelige rapport ferdig. 7. mars 1857 ble aksjeinnbydelsen sendt ut, og 3. september 1857 ble vedtak fattet i Stortinget om å bygge Størenbanen. Arbeidene var delt i fire seksjoner:

  • Trondhjem-Heimdal
  • Heimdal-Melhus
  • Melhus - Gulfossen
  • Gylfossen - Støren

Arbeidsstyrken var størst i 1861. Da var 800-90 mann i arbeid. I 1862 var planeringsarbeidet ferdig, og i august samme år startet arbeidet med ballastering og skinnelegging, et arbeid som ble fullført året etter. Ved utgangen av 1863 kunne en åpne en foreløpig godstrafikk for anleggets regning.

I juli 1862 hadde det første lokomotivet kommet til Trondhjem med skipet "Jupiter". Lokomotivet het "Robert" som tidligere hadde blitt benyttet på Grundsetbanen.Dette ble først brukt på anlegget sør for Sluppen. I slutten av 1863 kunne det første toget kjøre fram til Støren, og 23. januar 1864 gikk det første godstoget. Dette ble trukket av lokomotivet "Robert" og brukte 6 timer til Støren. Størenbanen ble høytidelig åpnet 5. august 1864.

En rekke stasjonsbygninger ble etablert. Arkitekten Georg Andreas Bull tegnet Heimdal stasjon, Nypan stasjon, Melhus stasjon, Ler stasjon, Lundemo stasjon og Hovin stasjon. Stasjonene i sveitserstil var like. Stasjonene nord for Heimdal var forskjellige i utseende.

I forbindelse med bygging av Dovrebanen ble sporvidden utvidet. Dette ble gjort ved bygging av en tredje skinne, slik at både smalsporede tog og tog med normalspor kunne benytte linja.


Se også

Kilde

  • 1. Hans-Ole Sveia.Størenbanen 150 år. Årskrift 2014 Heimdal historielag