WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Stadsfysikus

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Stadsfysikus var en offentlig legestilling.

Stadsfysikus i Trondhjem ble opprettet i 1661. Joachim Irgens var den første legen som bekledde stillingen.

De oppgavene stadsfysikus skulle oppfylle var nært knyttet til tilsyn av offentlige sykehus, offentlig ansettelse av jordmødre, godkjenning av apoteker, beredskap i forbindelse med epedemier, aksjoner mot kvakksalveri, vaksinasjon, kontroll av nærings- og ntelsesmidler, tilsyn med fattige, vanlig legepraksis mm.

18. april 1815 kom "Instrux for Stadsfysikus i Trondhjem. Udfærdiget av Indre-Departementet i Henhold til kgl. Res. 19. Januar 1857".