WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stasjon Granåsvegen ved Reitgjerdet

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strindarunden nærtur

Stasjon Granåsvegen ved Reitgjerdet er stedet for en informasjonsplakat langs Strindarunden nærtur.

Her finner du informasjon om historiske plasser som du kan se tett inpå stien, eller i rimelig gange unna.

Reitgjerdet sykehus og Omkjøringsvegen.Spesifikk test, forslag;

Reitgjerdet pleiestiftelse for spedalske ble opprettet 1.8.1861. Det ble bygget på grunnen til gårdene Søndre Reitgjerdet og Angelltrøa Hovedgård. Arkitekt var Heinrich Ernst Schirmer. Doktor Anton Julius Sand var direktør fra 1874. Pasientene ble overført til Brøset gård i februar 1921 og nedlagt 22.7.1925. Gjenværende pasienter ble da overført til sykehus i Bergen.

Reitgjerdet sykehus ble så opprettet. Vedtaket om omdannelse fra leprahospital til sykehus for særlig vanskelige og kriminelle sinnssyke skjedde i Stortinget i 1919. Første pasient ble mottatt 21.3.1923. Byggeleder var Sverre S. Klingenberg.

Reitgjerdet sykehus ble nedlagt i sin daværende form i 1987.

Omkjøringsvegen gjennom Strinda ble etter sigende påbegynt av tyskerne under krigen. Etter krigen ble disse partiene pløyd igjen og gikk tilbake til jordbruksarealer. I 1948 forskutterte Strinda kommune bygging av 1200 meter veg mellom Granåsvegen og riksveg 50 ved Rotvoll. I 1962 ble arbeidene tatt opp igjen. Den første parsellen av Omkjøringsvegen som ble bygd gikk fra Torbjørn Bratts veg til Bratsbergvegen. Så ble det stopp i noen år til bygging av 2-felts veg fra 1965 ble igangsatt, og pågikk kontinuerlig til Rotvoll i 1969.

Etter mange år med trafikkvekst, køproblemer og trafikkulykker startet ombyggingen til 4-felts veg høsten 1989, dette som første del av Trondheimspakken. Anleggsdriften for første del fra Klæbuvegen opp til Moholt foregikk i perioden 1989 til 1992. Strekningen fra Moholt til Ladeforbindelsen ble bygd mellom 1996 og 2000.


Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.