WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stasjon Hegdalen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nardorunden nærtur

Stasjon Hegdalen er stedet for en informasjonsplakat langs Nardorunden nærtur.

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.

Her på plakaten finner du informasjon om historiske plasser som du kan se tett innpå stien, eller i rimelig gange unna. Øvrig info om området #.


Hegdalen gård og Gryta skibakke.Spesifikk test, forslag:

Hegdalen (av trenavnet Hegg), Steinanvegen 21, gnr 52/1 var opprinnelig en husmannsplass under Steindal som i 1747 ble solgt til Elling Olsen. Fra 1762 tilhører gården Gerrit Horneman som også eide Steindal. Kjøpmann B. Engelsen som også eier Sluppen, blir eier fra 1924. I 1826 blir Einer Pedersen Halse eier, og i 1834 overtar overjeger Ole Soelberg som senere ble ordfører i Strinda.

Brødrene Knut Solberg og Erik Solberg blir eiere av Hegdalen fra 1837, fra 1839 overtar Knut Solberg gården alene. Senere eiere av Hegdalen er Mikal Widt fra 1858, P. A. Olsen i 1860, kaptein Scarfenberg 1861, Amund Aafløi i 1975, Elling Jonassen Wilmann i 1877 og Johan Wilmann i 1892.

Barnhjemmet Fridheim hadde i 1870-årene lokaler på Hegdalen.

Agronom Mathias Aasen ble eier av Hegdalen fra 1899, fra 1914 Fredrik Christian Hagen, fra 1923 Henrik Haugen og fra 1929 Johan Hågensen Knotten (24.02.1879 i Hegra - 23.07.1975 i Strinda).

Den 7 desember 1925 brente uthusene ned på Hegdalen. De nye uthusene ble revet i 2000. Våningshuset ble revet i 2019. Den nye bebyggelsen med 6 blokker med 4-8 etasjer, ble ferdigstilt og innflyttet samme år.

Den kjente turløperen Per Knotten (1949-1990), som vant Birkebeinerløpet i 1973, var født her.


Gryta skibakke tilhørte Strinda Idrettslag og lå i skråningen nord for Steinhaugen og syd for Hegdalen. Tilløpet som startet ved uthuset til Ulstad var naturlig og uten stillas, og hoppet lå nedenfor Steinanvegen. Hopperne passerte altså over Steinanvegen i tilløpet.

Bakken var i bruk allerede i 1893 og det var renn der også 1894 og 1895.

Under krigen var det tysk aktivitet på Steinhaugen, så bakken måtte flyttes. Hopplengder opp til 28 meter forekom . Kvinnen Ellen Stene hoppet 25 meter.

I 1958 ble det holdt skolemesterskap for Trondheim her. Det var kanskje siste gang bakken var i bruk. Trafikken på Steinanvegen ble for stor.

Navnet Gryta henspeiler på terrengformen i området, en rasgrop.

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.