WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stasjon Kong Øysteins veg ved Baldershage

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strindarunden nærtur

Stasjon Magnus Berrføtts veg er stedet for en informasjonsplakat langs Strindarunden nærtur.

Her finner du informasjon om historiske plasser som du kan se tett inpå stien, eller i rimelig gange unna. Øvrig info om området #.

Baldershage , Moums garneri og Bromstad gård, Spesifikk test, forslag

Baldershage var eget gårdsbruk fra 1884. I 1929 kjøpte gartner Iver J. Moum eiendommen og anla et gartneri der, Moum handelsgartneri. I 1966 var hele 15.000 m2 areal under glass og gartneriet var det største nord for Dovre, og det 3. største i landet. Gartnerianlegget ble revet høsten 1999. 30. mars 2000 startet Plantasjen A/S salget i nye lokaler med Per O. Moum som daglig leder.

I 1778 var Bromstad gård bykslet bort til justisråd Carelius og i 1783 til major Christian F. Meyer. Etter Meyer var grosserer Johan Lorentsen eier. Ved auksjon solgtes Bromstad i 1819 til kjøpmann Isak Dahl (1748-1826). Han solgte i 1820 til kaptein Mathias Cicilius Stabell. Denne overdro gården i 1831 til sønnen løytnant Aage Finne Schjødt Stabell. Stabells arvinger solgte i 1876 til forvalter Peter Moxnes. Hovedbygningen ble oppført i Sveitserstil av forvalter Moxnes.

Bygningen var fra 1879 rettsal for Strinden og Selbu sorenskriverembete. Gården var i en periode også tingsted, og ett av rommene i hovedbygningen kalles Tingstua.Uthusene på gården ble herjet av brann i 1955.

Store deler av eiendommen ble etter hvert parsellert til boliger. I 2019 ble anleggsarbeidet påbegynt. Gjenstående grunnmur fra driftsbygningen ble revet våren 2020.

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.