WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stasjon Magnus Berrføtts veg

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strindarunden nærtur

Stasjon Magnus Berrføtts veg er stedet for en informasjonsplakat langs Strindarunden nærtur.

Her på plakaten finner du informasjon om historiske plasser som du kan se tett innpå stien, eller i rimelig gange unna. Øvrig info om området #.

Valentinlyst gård og Høyblokkene . Spesifikk test, forslag;

Valentinlyst gård, Sigurd Jorsalfars veg 48, gnr 55, bnr 1 har sitt navn etter Valentin Suhm Hegge som var sønn av gårdens første eier Marcus Hegge. Han var løytnant og magasinforvalter og kjøpte i 1809 et jordstykke av Brøset gård på 40 mål.

Henrik Lysholm Angell kjøpte gården i 1816 av Susanne Suhm Hegge, og fra 1842 tilhørte den familien Wessel som også eide Brøset. Senhøstes 1911 brant gården. Den var da eid av Johan Martin Klungerbo (24.07.1858-11.07.1940). I 1925 kom gården i eie hos Nicodemus P. Hønnås og den har siden tilhørt denne slekta.

Svigersønnen Anders Estenstad var den siste aktive gårdbruker. Gårdens opprinnelige areal på 200 dekar er nå utparsellert til boligområder, herunder Valentinlyst Senter dom ligger i Olav Magnussons vei 9. Sentret som ble åpnet i 19.6.1975 er blant landets eldste kjøpesenter. Bruttoarealet er 11000 kvadratmeter og sentret inneholder 32 bedrifter og forretninger.

De 6 Boligblokkene i Valentinlyst Borettslag ble oppført av TOBB på midten av 1960-tallet.


Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.