WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stasjon Moholt Østre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nardorunden nærtur

Stasjon Moholt Østre er stedet for en informasjonsplakat langs Nardorunden nærtur.

Her på plakaten finner du informasjon om historiske plasser som du kan se tett innpå stien, eller i rimelig gange unna. Øvrig info om området #.


Gården Moholt Østre og Omkjøringsvegen . Spesifikk test, forslag:

Moholtgårdene er gamle gårder i Strinda. Allerede i 1645 var det to Moholt-gårder, og du står nå ved Moholt Østre, gnr 54/5 som ble fradelt i 1820.

Lars Svendsen drev gården til 1845 da sønnen Jon Andreas Larsen som eneste arving overtok. Typograf I.P. Withammer kjøpte gården på tvangsauksjon i 1847. I 1858 kjøpte handelsmann J.P. Lindgård eiendommen. Agronom Johan N. Ranum overtok gården i 1867. Senere ble Johan Ranums enke fra 1895 eier av gården, Elling Jonassen Wilmann eide gården fra 1895, hans sønn Ebbe Ludvig Wilmann fra 1902.

Agronom Peter Øfsteng (1878- 1963) overtok fra 1907. Hans sønn Inge Lund Øfsteng (1915 - 1992) overtok eiendommen fra 1963. Hans familie bebor fortsatt gården.

Omkjøringsvegen ble etter sigende påbegynt av tyskerne under krigen. Etter krigen ble disse partiene pløyd igjen og gikk tilbake til jordbruksarealer.

Allerede i det første fylkestinget etter 2. verdenskrig, i september 1945, søkte ordføreren i Strinda om at den 6 kilometer lange strekningen Sluppen til Rotvoll kunne komme i gang så snart som mulig. Vegen var planlagt i 6 meters bredde.

I Strinda var 300 mann blitt arbeidsledige sommeren 1945 som følge av at arbeidet på tyske anlegg opphørte ved frigjøringen. Statlige midler til sysselsettingsarbeid kom i gang på ettersommeren 1945, men stoppet opp i 1946. Disse anleggene ble utført ved Moholt Østre mellom Strinda kirke og her ved Moholtlia.

På flyfoto fra 1956 ser vi at Omkjøringsvegen mellom Nardosletta og Klæbuvegen er ferdig .

I 1962 ble arbeidene tatt opp igjen. Den første parsellen av Omkjøringsvegen som ble bygd, gikk fra Torbjørn Bratts veg til Bratsbergvegen. Så ble det stopp i noen år til bygging av 2-felts veg fra 1965 ble igangsatt, og pågikk kontinuerlig fram til Rotvoll i 1969.

Det ble satt opp støyskjermer i 1978-81 på de mest belastede områdene.

Etter mange år med trafikkvekst, køproblemer og trafikkulykker startet ombyggingen til 4-felts veg høsten 1989, dette som første del av Trondheimspakken. Anleggsdriften for første del fra Klæbuvegen opp til Moholt foregikk i perioden 1989 til 1992.

Nytt 2-planskryss ved Bratsbergveien samt strekningen fra Moholt til Ladeforbindelsen ble bygd mellom 1996 og 2000.

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.