WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stasjon Sti ved Tungasletta

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strindarunden nærtur

Stasjon Sti ved Tungasletta er stedet for en informasjonsplakat langs Strindarunden nærtur.

Her finner du informasjon om historiske plasser som du kan se tett inpå stien, eller i rimelig gange unna. Øvrig info om området #.

Brøset gård og Landbrukssentert Tunga. Spesifikk test, forslag;

Brøset gård lå på vestsiden av Brøsetvegen omtrent der den nordre innkjøringen til Reitgjerdet sykehus ligger. I 1661 var borgermester Lauritz Bastiansen Stabel eier av gården.

I 1866 omfattet gården 400 dekar dyrket jord. Wessels enke solgte gården i 1889 til dr. Anton Julius Sand. Dr. Sand solgte denne gård og Reitgjerdet (51/4) i 1915 til Ole O. Hogstad. Hogstad solgte disse eiendommer i 1918 til A.E.Hårberg. Hårberg solgte i 1920 Brøset til den norske stat. Brøset ble så slått sammen med Sommerro (51/1) og ble sinnsykeasyl.

Staten kjøpte Brøset i 1920 og slo den sammen med Sommerro. hvor det hadde vært drevet leprahospital siden 1861. Reitgjerdet ble omgjort til psykiatrisk sykehus i 1921. I 1931 satte en av pasientene på Rotvold asyl fyr på gården som brant ned. Ny gårdsbebyggelse ble oppført på østsiden av Brøsetvegen. Låven ble revet for å gi plass til en barnehage, men stabburet som opprinnelig stod ved den gamle gården, står fortsatt.

A/S Korn- og Høyforeldling hadde avsluttet produksjonen ved grasmelfabrikken på Tunga i 1868. Direktør Vidvei hadde i 1965 kjøpt fabrikken og et areal på 11 mål rundt den, og firma Vidvei Trøndergrønt ble dannet. En samlokaliseringen av en rekke landbruksbedrifter flyttet så til øvrige områder på Tunga gårds grunn. Landbrukssentret åpnet i 1967. Det var A/L Falkenborg som fra 1950 koordinerte kjøp av tomter, hovedsakelig fra Tungen gård.