WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Steindal

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Steindal, gnr 79, er et område i Strinda, sør for Moholt, mellom Othilienborg, Steinan og Nardosletta.

Gården Steindal hørte inn under Bakke kloster. Borgermester Roald Andersen hadde gården fra 1701 til 1711. I 1722 er rådmann Holst nevnt som bygselmann. Etter hans død selger hans svigersønn Hans Tyrholm gården Steindal med underliggende plass Hegdalen til stiftsbefalingsmann Christian Ulrich von Nissen. Chr. Nissen selger i 1747 til kommerceråd Anders Soelberg, og han selger i 1759 til tollforvalter Gerrit Horneman. I 1762 blir Hornemann eier av hele Steindal. Hornemann oppfører en stor hovedbygning på Steindal, som senere blir flyttet til Lerchendal. I 1777 ble Steindal sammen med gården Hoeggen solgt til generalmajor Frantz Wilhelm Sehested.

Sehested selger i 1799 både Hoeggen og Steindal til generalkrigskommisær Hans Monrad, og Monrad solgte Steindal i 1758 til Giert Busch og Peter Wiborg. I 1800 blir bakermester Johan Fredrik Trutewin eier av gården. Denne selger Steindal i 1813 til grosserer Niels Møller Frick. Hegdalen blir skilt ut i 1821 som eget bruk. Etter Fricks død selges gården til Erik Christiansen og Ole Estensen Vang, og i 1832 blir Christiansen eneeier. I 1843 blir hele Steindal solgt til Clement Svendsen Grendal og i 1847 begynner oppdelingen av Steindal.

Steindal blir 27.8.1847 delt mellom Clement S. Grendal og Erik Berntsen. Grendals eiendom ble kalt Steindal Nordre, og Erik Berntsens eiendom fikk navnet Steindal Søndre. Othilienborg ble utskilt fra Steindal Søndre i 1862.

Steindal Nordre 79/1
Steindal Søndre 79/3
Othilienborg 79/2


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim Byleksikon

Se også