WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Steindal skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Steindal skole

Steindal skole ble etablert i 1979 og skolen er en 2 - parallellers barneskole med årskullene 1. - 7.

Skoleanlegget er E-formet og ligger på en sørvestgående åsrygg, med én etasje pluss sokkel mot nord (tilsvarer vertikalen i ”E-en”), mens det én etasje mot sør, hvor skolegården befi nner seg. Her er det også tre inngangsfl øyer som deler opp skolegården i mindre, beskyttede enheter. Skolegården har en vid og åpen utsikt mot Bymarka.

Steindal skole-plan

Skolen er også avtrappet i sørvestlig retning hvor terrenget stiger, således er tilfartsvei og hovedinngang i sokkelinngangen på kortsiden i vest. Ved denne inngangen står en liten bronsestatue av Solveig W. Schafferer som ble gitt til skolen ved innvielsen. Helt i øst liggeret større énetasjes tilbygg fra 1997 som ble oppført i forbindelse med 6-årsreformen, men som form- og fargemessig knytter an til det eldre anlegget. Bærende konstruksjoner og dekker er i betong, og med yttervegger i rød teglstein. Taket er røstet slik at hver halvdel møte i ulike høyder i mønet, og dekket med brun betongstein. Vinduene er også røde, og forsterker inntrykket av enhetlighet. Litt høyere opp og ca 50 m lenger borte på samme åsrygg ligger Hoeggen ungdomsskole, tatt i bruk 1982, som også knytter an arkitektonisk og fargemessig til Steindal.



Se også


Kilde

  • 1. Byantikvarens notat


Eksterne lenker