WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stendal Nordre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Stendal Nordre
Gammelt bilde av Stendal Nordre i Strinda bygdebok
Stendal Nordre 1976
Foto: Flickr
Steindal Nordre sett fra Othilienborg i 2007.
Foto: Jan Habberstad


Stendal Nordre, gnr 79/1, Bjarne Ness veg 28, ble utskilt som eget bruk i 1847. Det var Clemet Svendsen Grendahl som eide gården. Han gikk konkurs i 1866. Etter han var Albert Sotåen eier, men han hadde ikke tinglyste hjemmelsdokumeter på gården. Etter hans konkurs i 1877 ble William og Olaf Sotåen eiere.
De overdro eiendommen til landhandler Engel Huseby, og han solgte til brødrene Jon Larsen Gløsvåg og Johannes Larsen Gløsvåg i 1879.

I 1918 ble det tinglest skjøte fra Johannes Larsen (Gløsvåg) Stendahls (28.3.1846-2.10.1920 [1]) dødsbo til sin sønn John Johnsen Stendahl (3.10.1880-?) på den ene halvpart av eiendommen, og i 1922 fikk Kristian Stendahl (2.5.1891- 07.02.1974), onkel til John Marius Stendahl[1], skjøte på den andre delen fra sin mor Marit Stendahl, født Drøpping [1], (13.3.1849-25.4.1924).

John Johnsen Stendahl var gift med Ingeborg Mule (11.5.1881- 11.01.1942) fra Bynes [1].

John Marius Stendahl (27.11.1903-17.4.1987) arvet gården etter sin far John Johnsen Stendahl.

John Marius Stendahl ble i 1942 gift med Karen (3.10.1908-15.05.1979). Barn: Ingrid Johanne (1942), Eva Marie (1945), Kari (1948), John Ove (1951).


I 1935 hadde eiendommen 287 mål dyrket jord, 40 måler utlagt til kulturbeite. Det selges høy, i et gjennomsnittsår ca. 45.000 kg. Besetning 4 hester, 25 storfe, 15 svin og 20 høns. Avling: 10.000 kg bygg, 1.500kg havre og 9.000 kg poteter, bær og grønnsaker til egen husholdning og litt til salg.

Gården eies i dag (2019) av John Ove Stendahl.


Hovedbygningen er en meget stor trønderlån, som tidligere var omgitt av et firkanttun med fjøs i vinkel, et mindre bolighus og et stort stabbur.

Gården ble utstykket til boligtomter fra 1970.


Stavemåten på gården og området

Det har gjennom tidene vært forskjellige stavemåter på gården og området.

O. Rygh: Norske Gaardnavne [2])

 • 1559: Stendal
 • 1590: Stendall
 • 1667: Steendahl
 • 1723: Steendal
 • 1901: Steindal

Folketellingene i Strinda [3])

 • 1865: Steendal
 • 1875: Stendahl
 • 1900: Stendahl


Norges Bebyggelse [4])

 • Stendal


Kilde

 • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
 • 2. Trondheim byleksikon
 • 3. Anders Fløistad: Skogstad og Stae-ættene fra Kvikne 1945


Referanse

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Anders Fløistad: Skogstad og Stae-ættene fra Kvikne 1945
 2. O. Rygh: Norske Gaardnavne. Bind 14 (1901) side 345
 3. Digitalarkivet
 4. Norges Bebyggelse - omtale av hus i Strinda. Sør-Trøndelag Østre. Bind I-II. Utgitt 1956 Side 1320