WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stokkdalsvegen ved Jonsvatnet ​

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Stokkdalsvegen ved Jonsvatnet ​
Stokkdalsvegen
Årbok for
Strinda historielag
2021
Sidetall 23
Forfatter Andreas Glimstad
Overskrift Stokkdalsvegen ved Jonsvatnet
3 stikkord Strinda
Stokkdalsvegen
Glimstad

Andreas Glimstad har skrevet en artikkel om "Stokkdalsvegen ved Jonsvatnet" i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2021.

I Andreas Glimstads artikkel settes søkelyset på Stokkdalsvegen ved Jonsvatnet og på brukene og beboerne langs den. Med oppvekst på Valsetbakken og som senere beboer på eiendommen Trekanten II ved veien, kan Glimstad flette egne minner og opplevelser inn i en levende beretning om et område der tilknytningen til Strinda i 1953 var viktig for utviklingen av infrastruktur og kommunikasjoner. Gårdene langs Stokkdalsvegen er små og ligger i ulendt terreng, og Trondheim kommunes regler knyttet til Jonsvatnet som drikkevannskilde har gjort at det i dag er blitt umulig for eierne å opprettholde vanlig gårdsdrift.

Artikkelen er på 23 sider og viser 25 bilder

Årboka kan du bestille her