WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strinda - fra bygd til by

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Strinda - fra bygd til by
Strinda - fra bygd til by
Årbok for
Strinda historielag
2014
Sidetall 11
Forfatter Solveig Solem
Overskrift Strinda - fra bygd til by
3 stikkord 1964
Strindas historie
Kommunesammenslåing

Historien om Strinda - fra bygd til by ble beskrevet av Solveig Solem i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2014.

Artikkelen tar for seg utviklingen i Strinda fra 1937 og de byutvidelsene som førte til reduksjoner i Strindas areal. Forfatteren gjennomgår årsaker og trender som førte til at Strinda kommune ble slått sammen med Trondheim, Tiller, Leinstrand og Byneset i 1964. Det var opprettelsen av Scheikomiteén som førte til at vedtak "om nedleggelse av Strinda" ble fattet i Stortinget 2.april 1963.

Artikkelen er på 11 sider.

3 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]