WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strinda Idrettslag

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Logo SIL
Farger brunt og grønt
Medlemsprotokoll Strinda Idrettslag
Medlemsprotokoll Strinda Idrettslag
Strinda idrettslag er 50 år 1948

Strinda Idrettslag (SIL) ble stiftet 23. januar 1898. Idrettslaget hadde egen skiavdeling og ble opptatt i NSF, Norges Skiforbund i 1908. Andre avdelinger var fotball, friidrett, håndball og skøyter.

Blant de første medllemmene av laget var brødrene Holtermann, brødrene John Stendahl og Kristian Stendahl, brødrene Gustav Willman og Nils Willman, brødrene Birger Stene og Wilhelm Stene, Julius Grimsen, Karl Lund, brødrene Helge Faanes og Ingvald Faanes, Mathias Flakli m.fl.

Det første skirennet i bygda ble holdt i stiftelsesåret i en bakke i Fossegrenda. Dommer var Ingvald Nielsen. Han gjorde et prøvehopp på 18 meter, og ble veldig beundret for det framifra lange svevet. Man brukte opptrekkstil, og jo flere ganger en trakk under svevet, jo lenger trodde en svevet ville bli. Første premie gikk til den som hoppet lengst.

Omtrent samtidig gikk det første langrennet i bygda. Nielsen gikk opp løypa som gikk fra gården Blakli. Løypa målte ca 8 km og ble vunnet av Mathias Blakli.

Senere ble det arrangert lagsrenn hvert år i forskjellige bakker, blant annet Tomsetlia, Steinlia, Stokkleiva skibakke og Steintrøa. Men den bakken som ble mest brukt var Gryta skibakke, hvor hopplengdene med tiden kom opp i ca 28 meter.

Etter hvert skirenn fulgte den tradisjonelle årsfesten, som ambulerte mellom de forskjellige gårdene i bygda. Fra 1905 ble det arrangert flere skirenn pr år. På den tiden hadde man også en stor og aktiv dameavdeling som med stor interesse deltok i hopp- og bakkerenn. Ellen Stene hoppet 25 meter i Gryta.

I 1906 hadde laget 117 medlemmer. I 1909 ble friidrett tatt opp på programmet. I 1910 ble Strinda Fotballklubb tatt opp i laget.

Jonsvatnet Idrettslag gikk sammen med SIL i 1915. JIL hadde et mindre klubbhus som i 1916 ble flyttet til en plass man kjøpte på Berg Søndre, ved nåværende Lidarende Borettslag, Eberg idrettsanlegg. Æren for dette tiltaket må i første rekke tilskriver Paul G. Venås som var ildsjelen i laget fra 1909 til 1919. Av andre støttespillere må nevnes Godtfred Moe, Petter Dahle, Michael Thangstad m. fl.

Strinda Idrettslag gjorde det svært bra i fotball. Lagets aller første kamp var mot Rissa Fotballklubb. I 1917 ble laget innmldt i klasse C i Trondhjems Fotballkreds, og ble kretsmester samme år. Laget var initiativtaker til stiftelsen av Sør-Trøndelag Fottballkrets, og ble kretsmester i klasse A både i 1920 og 1921. I 1923 var laget på tur i Nordland og strindingene slo Sandnessjøen 4-1, Mosjøen 4-1 og Mo i Ranen med 3-1. Fra 1924 til 1940 spilte laget i klasse A og beseiret følgnde lag; Steinkjer, Sverre, Blink, Neset, Ranheim, Brått, Kristiansund, Røros, Brage, Kvik, Rapp, Freidig, Tryggkameratene, National m.fl. De mest kjent spillerne i denne perioden var brødrene Hjalmar og Alf Østerås, brødrene Ingvar, Lars, Gustav, Arne og Sigfred Storleer, brødrene Thorvald og Jens Paulsen, brødrene Olav, Gudmund og Reidar Hellan, Ivar Schølberg, Olaf Nordby, John Haugan, Øyvin Nilsen, Arne Nordfjærn. Av lagets første målvakter må nevnes Olaf Thangstad, Oliver Dahle og Arne Nordfjærn.

Ved 50-årsjubileet i 1948 arrangerte Strinda IL Norgesmesterskapet på 4x10 km stafett og 50-km. Dette var det første i sitt salg Nordenfjells. I 1954 arrangerte laget sammen med Sør-Trøndelag skikrets 50 km og 3x10 km stafett.

Idretten i Strinda gjennom 56 år.

(Skrevet til NM på ski 1954)

Den første antydning til idrett i Strinda begynte med at sønne­ ne til brukseier Holtermann kom hjem fra England med hver sin fotball i 1897. Det ble straks fotball-sparking i stor stil på Slup­ pen-jordet, og inspirert av dette gikk guttene ut på vinteren sam­ men og stiftet Strinden Idrettslag. Men Holtermann-brødrene reiste ut igjen, og fotballen gikk i glemmeboken inntil videre. Isteden ble det skisporten laget først og fremst gikk inn for. Det første hopprennet ble holdt i en bakke i Fossegrenda ovenfor Sluppen, hvor det ble hoppet 12-15 meter. Det første langren­ net gikk samme året, og det var i de samme trakter hvor årets skimesterskap arrangeres.

Som et apropos til det stadige omkvedet i dag - at man må gjøre mere for å få de yngste med - kan vi nevne at Strinda så tidlig som i 1906 hadde egen klasse for gutter under 15 år i sitt lags-skirenn! I 1915 kunne laget innvie sin nye «storbakke», i dag betegnet lille Stokk-kleiva, og i 1935 ble det første rennet holdt i store Stokk-kleiva.

Friidrett ble opptatt på programmet i 1909, og samtidig kom fotballen til heder og verdighet igjen. Men, først i 1916 ble det skikkelig fart i sakene. Da fikk klubben kjøpt et større areal på Søndre Berg og anla sin idrettsplass «Lidarende»: I årene frem til 1940 var Strinda Idrettslag en av de toneangivende fotball­ klubbene i Sør-Trøndelag, og det var også etter initiativ fra laget at S-T Fotballkrets ble stiftet i 1920. Laget har flere år vært kretsmester i kl. A, mens det i etterkrigsårene fortrinsvis er lagets unge rekrutter som har gjort seg bemerket.

«Lidarende» ble okkupert i krigsårene, og laget var uten egen bane helt til det nye anlegget på Ebergbanen ble ferdig, nær nåværende Lidarende Borettslag. En håper denne banen vil bevirke ny sportslig fremgang for klubben.

Strinda Idrettslag ble til sitt 50-års jubileum i 1948 tildelt arrangementet av NM 50 km og stafett, som da for første gang ble arrangert nord for Dovre. Rennet ble riktig en knall­ suksess og ga publikumsrekord for langrenn her til lands. La oss håpe årets mesterskap blir like vellykket.

Formenn i Strinda Idrettslag tom 1958

1898: Johan Peder Arnstad
1900: Johan Algarheim
1905: Kristoffer Singstad
1908: Einar Moxnes
1909: Hans Peter Faanes
1910: Paul G. Venås
1919: Einar Næss
1920: Michael Thangstad
1927: Hjalmar Østeraas
1929: Alf Østeraas
1930: Jens Paulsen
1937: Georg Strømsen
1946: Olav Hellan
1947: Ivar Schølberg
1956: Per Juul
1958: Olaf Nordby

Brevark Strinda idrettslag

Se også

Eksterne lenker

Kilder