WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strinda bygdebok 1927-71. Strinda historielag 1950-59

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Strinda bygdebok 1927-71. Strinda historielag 1950-59
Strinda bygdebok og Strinda historielag
Årbok for
Strinda historielag
2021
Sidetall 13
Forfatter Per Mehus
Overskrift Strinda bygdebok 1927-71. Strinda historielag 1950-59
3 stikkord Strinda
historie
lag og bøker

Per Mehus har skrevet en artikkel om "Strinda bygdebok 1927-71. Strinda historielag 1950-59" i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2021.

En vilje til å bevare Strindas historie i tekst og bilder fantes alt for hundre år siden, og i 2021 kan vi markere at det er 50 år siden bind nr. 4 av Strinda bygdebok ble fullført. Initiativet til prosjektet om bygdebøkene kom fra historiekomiteen i Strinda landbrukslag alt i 1927, og da et første «Strinda historielag» ble etablert i 1950, var bygdebøkene både en ressurs og et stort problem for det nystarta laget. Per Mehus redegjør i sin artikkel for hvordan bygdebøkene ble mottatt i samtiden, og for hvordan problemene knyttet til restopplaget og manglende støtte fra Strinda kommune etter få år førte til at historielaget etter bare ni år måtte nedlegges.

Artikkelen er på 13 sider og viser 8 bilder

Årboka kan du bestille her