WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strindamarka Vel - vårt bidrag til nærområdet

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Strindamarka Vel - vårt bidrag til nærområdet
Strindamarka Vel - vårt bidrag til nærområdet
Årbok for
Strinda historielag
2020
Sidetall 4
Forfatter Harald Norem og Hans Hagset
Overskrift Strindamarka Vel - vårt bidrag til nærområdet
3 stikkord Historielaget
Strindamarka
dugnad

Harald Norem og Hans Hagsets artikkel dokumenterer arbeidet som Strindamarka Vel har gjort, og stadig gjør, for å bevare og forbedre Strindamarkas løypenett og utsiktsplasser, og med å sette opp benker og informasjonstavler om markas historie. Forfatterne redegjør også for det frivillige arbeidet som ble gjort fra 1966 til 1990, da hytta ble eid og drevet av den første velforeningen, kalt Strindamarkas Vel. De forteller dessuten om bakgrunnen for at denne foreningen ble lagt ned i 1990. Siden 1990 er det Trondheim kommune som har eid hytta og stått for driften av av den.


Artikkelen er på 4 sider og viser 10 bilder

Årboka kan du bestille her