WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strindarunden nærtur - generell beskrivelse

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strindarunden nærtur

Strindarunden nærtur er en Nærtur i Trondheim og er på omtrent x,y kilometer lang. Den går langs turdrag, stier og fortau i at åpent landskap gjennom Moholt, Valentinlyst, Bromstad, Leangen, Tunga, Brøset , Angelltrøa og Høyset.

Strinda ble etter istidens slutt en åpen skrånende flate med leire i grunnen. Her ble det senere anlagt mange store gårdsbruk. Bølgende kornåkre, potetdyrking og grasproduksjon på de mange storgårdene dominerte, men litt etter litt ble små sentra med boliger og industri etablert. Mye av dyrkamarka er nå blitt nedbygd av boligbebyggelse. Små ravinedaler med bekker løpende mot Leangbukta og Ladehalvøya i nord er i de senere år blitt til turdrag, mens mange eldre innbyggere fortsatt husker at de gikk på ski helt fra Strindheim og Eberg opp til Estenstadmarka. Senere kom Omkjøringsvegen og krysset gjennom denne delen av tidligere Strinda kommune.Strinda ble innlemmet i Trondheim kommune i 1964. En rekke spennende historiske plasser ligger like ved Strindarunden, eller er lett tilgjengelig fra stien.

Runden er skiltet slik at en kan starte hvor som helst, og gå begge veier. Langs Strindarunden finner du 13 informasjonstavler med plakater, der lokalhistorie knyttet til stedet er fortalt av Strinda historielag.

Ved de stasjoner som Trondheim kommune setter opp sommeren 2020 i samarbeid med Trondhjems Turistforening, vil det komme plakater med beskrivende tekst og bilder. Disse beskriver historiske plasser i nærområdet rundt stasjonen. Tekst til plakatene er hentet fra Strinda historielags rikholdige samling av historske beskrivelser i foreningens årbøker, hjemmeside og WikiStrinda.

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.