WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Strindas grenser endres

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Grensene mellom Strinda og Trondheim er blitt endret flere ganger siden 1847.

Grensesteinen mellom Strinda og Trondheim fra 1864
Foto: Trondheim Byarkiv

Trondheim holdt seg i mange hundre år innenfor de opprinnelige bygrensene, avgrenset av Trondheimsfjorden i nord, Nidelva i sør og øst, og befestningene på Nidareid i vest. Den bymessige bebyggelsen spredte seg imidlertid ut over disse grensene og etter hvert som folketallet i byen økte oppstod det også et stort behov for nye områder som kunne bebygges bymessig. Store deler av Strinda ble etter hvert bymessig bebygd og det fremkom derfor stadig sterkere krav om grenseutvidelser eller kanskje helst en større kommunesammenslåing.

1. januar 1847 ble forstedene Ila og Bakklandet lagt under byen og fra 1. januar 1864 Elgeseter, Øya og Rosenborg. 1. januar 1893 ble områder i øst og vest innlemmet i bykommunen; bl.a. Lademoen og et område på Byåsen kom også under byen. De nyervervede områdene ble fordelt mellom Ilen, Domsognet og Bakklandet menigheter. Bakklandet var tidligere underlagt Strinda som annekssogn, men ble nå eget prestegjeld. Bymarka lå i geistlig henseende under Strinda, men ble fra 1878 underlagt Ilen.

Etter den annen verdenskrig fortsatte byutviklingen og mesteparten av byveksten foregikk fra 1950 i Strinda.

1. januar 1952 ble 3150 daa på Ladehalvøya og 900 daa nord for Bukkvollan, mellom bymarkgrensen og Byåsveien på Byåsen, innlemmet i byen.

Den siste og største byutvidelsen kom 1. januar 1964, da herredskommunene Strinda, Tiller, Leinstrand og Byneset ble slått sammen med Trondheim.

Etter kommunesammenslutningen 1964 oppstod det en rekke nye bydeler – Kolstad/ Saupstad, Risvollan/Othilienborg, Angelltrøa og Brundalen. I 1970-årene ble Kattem, Sjetnemarka og delvis Flatåsen utbygd. Etter 1980 fortsatte utbyggingen på Flatåsen, Sjetnemarka, Romulslia og Tonstadmarka. Etter 2000 har mye av byveksten funnet sted som fortetning og opprustning av eldre byområder. Nye områder er også bygd ut i Tiller, Leinstrand og deler av Strinda.

Se også