WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strindas høgre skole 1934 - 1956

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Strindas høgre skole 1934 - 1956
Strindas høgre skole 1934 - 1956
Årbok for
Strinda historielag
2018
Sidetall 17
Forfatter Ingvald Sivertsen
Overskrift Strindas høgre skole 1934 - 1956
3 stikkord Strinda høgre skole
Strinda realskole og gymnas
Strinda videregående skole

Strindas høgre skole 1934 - 1956, skrevet av Ingvald Sivertsen, er en artikkel i Strinda historielag sin årbok Strinda den gang da for 2018.

De «harde trettiåra» var en realitet også for mange i Strinda. Bare få av avgangselevene fra bygdas folkeskoler kunne i 1930 få plass i byens middelskoler, og landkommunens behov for et eget middelskoletilbud ble etter hvert opplevd som prekært. Ingvald Sivertsens artikkel forteller om hvordan Strinda kommunale middelskole ble opprettet i 1934, og følger utviklingen fram til Strinda realskole og gymnas kunne flytte inn i et moderne nybygg på Blussuvoll våren 1956.

Artikkelforfatteren redegjør for konflikter og samarbeid om videregående skoletilbud mellom Strinda og Trondheim i 1930- og 1940-årene, og viser hvordan innføringen av enhetsskolen ble gjennomført fram mot 1939 for Strindas vedkommende. Artikkelens framstilling av forhold innenfor et kvart århundres lokal skolehistorie blir supplert av årbokas artikkel om dr. Hans Henie. Henie var skolens leder fra opprettelsen i 1934 til han av myndighetene ble beordret til å overta rektorstillingen ved Trondheim Katedralskole etter Asbjørn Øverås i 1942

Artikkelen er på 17 sider og viser 9 bilder


Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]