WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Strindens Torvstrøfabrikk

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Strinda den gang da
Strindens Torvstrøfabrikk
Strindens Torvstrøfabrikk
Årbok for
Strinda historielag
2001
Sidetall 3
Forfatter Halfred Klingenberg
Overskrift A/S Strindens torvstrøfabrik
3 stikkord Bedrift
Steinan
torvstrø

A/S Strindens Torvstrøfabrikk ble beskrevet av Halfred Klingenberg i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2001. A/S Strindens Torvstrøfabrikk startet i 1903 på arealene til gårdene Steinan Nordre og Steinan Nedre.

Sverre S Klingenberg var i mange år disponent for fabrikken.

Det ble produsert ferdigpressede torvballer som var 60x80x100 cm. Kundene var gårdbrukere og gartnerier.

Artikkelen er på 3 sider.

4 fotos og 10 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]Strindens Torvstrøfabrikk før 1924


Bildet viser Strindens Torvstrøfabrikk sett mot nord. Vegen i forkant er nåværende Steintrøvegen. Midt på bildet ser vi skytebanen til Nidaros skytterlag. Gården i bakgrunnen er Steinan Nordre. Bildet er tatt før 1924, da gården brant.

Kilde

  • 1. Hallfred Klingenberg. Artikkel i Strinda den gang da, årbok for Strinda historielag 2001
  • 2. Bildet: Kopi fra Universitetsbiblioteket i Trondheim.