WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strindens folkeskoler

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Strindens folkeskoler
Strindens folkeskoler
Årbok for
Strinda historielag
2006
Sidetall 11
Forfatter Knut L. Vik
Overskrift Femaarsberetning vedkommende
Strindens folkeskoler
for aarene 1901-1905
3 stikkord Skolestyrer
Folkeskoler
Strinda

Femaarsbereting vedkommende Strindens folkeskoler for aarene 1901 - 1905 ble beskrevet av Knut L. Vik i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2006.

Artikkelen er på 11 sider. Den omtaler navn på medlemmer i skolestyret, oversikt over lærerne, elevtallet, antall skoledager, fag i undervisningen, lærebøker, beskrivelse av skolebygningene samt kostnader ved skoledriften.

3 fotos og flere illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Her er femårsberetningen [1]

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [2]