WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strindfjorden - historisk arena, ferdselsveg og forrådskammer

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Strindfjorden - historisk arena, ferdselsveg og forrådskammer
Strindfjorden - historisk arena, ferdselsveg og forrådskammer
Årbok for
Strinda historielag
2021
Sidetall 22
Forfatter Erik Stenvik
Overskrift Strindfjorden - historisk arena, ferdselsveg og forrådskammer
3 stikkord Strindfjorden
historisk
forrådskammer

Erik Stenvik har skrevet en artikkel om "Strindfjorden - historisk arena, ferdselsveg og forrådskammer" i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2021.

Det gamle Strindafylke var som kjent landet rundt Strindfjorden, og Erik Stenviks artikkel i årboka er en grundig historisk redegjørelse for Strindfjorden som «historisk arena, ferdselsveg og forrådskammer». Mens dikteren bak «Til Strinden!» bruker store ord, er Erik Stenviks artikkel nøktern og informativ, men med like stor begeistring for Strinda, og en tydelig personlig forankring i et område han har inngående kjennskap til. Årets artikkel supplerer Stenviks artikkel fra fjorårets bok, «Hvor ble det av Strinda?»

Artikkelen er på 22 sider og viser 18 bilder

Årboka kan du bestille her