WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strindheim Ungdomskor/ Strindheim Blandakor

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Strindheim Ungdomskor/ Strindheim Blandakor
Strindheim Ungdomskor / Strindheim Blandakor
Årbok for
Strinda historielag
2011
Sidetall 10
Forfatter Bjørg Lervik og Gunnar R. Bromstad
Overskrift Strindheim Ungdomskor / Strindheim Blandakor
3 stikkord korsang
Strindheim
lag og forening


Historien om Strindheim Ungdomskor og Strindheim Blandakor ble beskrevet av Bjørg Lervik og Gunnar R. Bromstad i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2011.

Artikkelen er på 10 sider. Den omtaler starten av Strindheim Ungdomskor i 1935 da lærerne Johannes Bull-Hansen og Anders Husby ved Strindheim skole, skoleinspektør Hans Petter Tønne, organist Einar Tønne og Johan Lillebergen tok initiativ til å danne sangkor. Første formann i sangkoret var Anders Dalen. I 1973 endret koret navn til Strindheim Blandakor.

10 fotos og 2 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]